Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

226 resultaten
 1. Aandeel grondstofkosten in de totale productiekosten van bedrijven

  Het aandeel grondstofkosten in de productiekosten van bedrijven is op verschillende manieren te berekenen. In deze notitie worden twee van deze manieren, de energie- en materiaalkosten en de kale...

 2. Duurzame handelsketens: veel voortgang geboekt, maar overheid is nu aan zet

  De marktaandelen van geïmporteerde producten die zijn voorzien van een duurzaamheidskeurmerk, zijn in Nederland in de afgelopen decennia substantieel gestegen. Maar er is geen eenduidig beeld van...

 3. Deltaprogramma: dit zijn de toekomstscenario’s voor 2050 en 2100

  Voorafgaand aan het vierde Nationaal Deltacongres op 7 november 2013 publiceren het PBL, CPB (Centraal Planbureau), KNMI en Wageningen UR/LEI onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor...

 4. Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie Klimaatadaptatie

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft mede namens de minister de Tweede Kamer toegezegd een integrale Klimaatagenda Mitigatie/Adaptatie op te stellen. In de Klimaatagenda...

 5. Potentieel van bekende hernieuwbare energiesoorten in 2050

  zolang zonne-systemen op daken gevels van de gebouwde omgeving worden gemonteerd. Het beslaat dan wel een ...
 6. Dilemma’s rond duurzame consumptie

  Veel consumenten willen hun consumptie best verduurzamen, maar verbinden daaraan wel de voorwaarde dat andere consumenten dat ook doen. Zij zouden zich namelijk 'gekke Henkie' voelen als...

 7. Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen?

  Op verzoek van de SER (Sociaal Economische Raad) hebben ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een inschatting gemaakt van de effecten van de in het...

 8. Beleidsscenario’s van toekomstige demografische ontwikkelingen in Europa

  In het kader van het programma ESPON 2013 (onderzoeksprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en beleid op Europees niveau) is in de scenariostudie DEMIFER ( Demographic and Migratory Flows...

 9. Successen energiebesparingsbeleid industrie in enkele landen

  Hoe succesvol is het energiebesparingsbeleid in andere landen? Is er een ‘ silver bullet ’ waar ook Nederland gebruik van kan maken op basis van de successen van energiebesparingsbeleid in het...

 10. Emissiefactoren 2013

  TNO en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) publiceren jaarlijks cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren...