Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

704 resultaten
 1. Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020

  De kortetermijnraming (KTR) geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen in relatie tot de drie belangrijkste klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020. Deze raming is opgesteld op verzoek...

 2. Reactie PBL op verzoek aanvullende berekeningen PvdA

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) geven gehoor aan het verzoek van de Partij van de Arbeid om een aantal aanvullende vragen betreffende het ontwerp-...

 3. Achtergrondrapport circulaire economie in kaart

  PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart beschrijft PBL de resultaten van de inventarisatie, de...

 4. Blog Energiepodium: Klimaatbeleid: Lopen we voorop, achteraan of in het midden?

  Nu het ontwerp-klimaatakkoord is gepresenteerd neemt ook het publicitaire verzet toe. Het gaat immers ergens over. Dat verzet spitst zich toe op de geringe opbrengst (Nederland als klein landje...

 5. Kennisscan Luchtvaartnota

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de actuele kennis voor die nota bijeen te brengen en te...

 6. Reactie PBL op brief Stichting Agri Facts

  Vragen van de Stichting Agri Facts over de omvang van de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse landbouw en veehouderij heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een brief...

 7. De ene forens is de andere niet: een analyse van twee decennia woonwerkverplaatsingen

  Deze paper beschrijft de veranderingen in het ruimtelijk patroon van het woon-werkverkeer in de afgelopen twintig jaar voor verschillende categorieën woon-werkverplaatsingen tussen gemeenten en...

 8. Drechtsteden kosteneffectief aardgasvrij

  De overgang naar aardgasvrije regio’s vereist forse maatregelen. Een verkenning naar de meest kosteneffectieve mogelijkheden om de gebouwde omgeving van de regio Drechtsteden grotendeels...

 9. Regionale verschillen in het carrièreverloop van schoolverlaters

  Deze notitie laat zien dat het aandeel schoolverlaters met een instabiele start van de carrière sterk verschilt per arbeidsmarktregio. Ruim een kwart van alle schoolverlaters heeft in de eerste 5...

 10. Auto van de zaak speelt belangrijke rol in vergroening mobiliteit

  Auto’s van de zaak zorgen voor bijna 25% van de jaarlijkse totale CO 2 –uitstoot door het Nederlandse personenautoverkeer en spelen daarmee een belangrijke rol in de vergroening van het...