Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

143 resultaten
 1. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 2. Geen bijtellingen meer voor de verzurende en de vermestende depositie

  De berekende verzurende en vermestende deposities voor Nederland kennen tot nu toe een bijtelling. Dit gebeurt om rekening te houden met bijvoorbeeld natuurlijke emissies en met emissies buiten Europa. Deze bijdragen zijn nu opnieuw geschat. Depositiegeg ...
 3. Europese natuur gevoelig voor de depositie van stikstof

  Stikstofdepositie in 2010 bedreigt de duurzaamheid van circa 70 procent van natuurgebieden in de EU27. Het Coordination Centre for Effects (CCE) berekent dit met de nieuwe Europese databank van...

 4. De bijdragen van niet-gemodelleerde bronnen aan de verzurende en vermestende depositie

  De berekende verzurende en vermestende deposities voor Nederland kennen tot nu toe een bijtelling. Dit gebeurt om rekening te houden met bijvoorbeeld natuurlijke emissies en met emissies buiten...

 5. Europese natuur gevoelig voor de depositie van stikstof

  Stikstofdepositie in 2010 bedreigt de duurzaamheid van circa 70 procent van natuurgebieden in de EU27.

 6. Handleiding voor de gevolgtijdelijke modellering van bodemrespons op atmosferische depositie

  Dit rapport informeert het netwerk van National Focal Centra (NFCs) over de vereisten van methodologieën voor de gevolgtijdelijke (dynamische) modellering van geochemische processen, vooral in...

 7. Depositie van verzurende componenten en basische kationen in Duitsland in de periode 1987-1995

  Dit rapport beschrijft de resultaten van het het project 'Depositie van verzurende componenten en basische kationen in Duitsland in de periode 1987-1995', dat door het RIVM, TNO en SC-DLO...

 8. Ruimtelijke statistiek voor de optimalisatie van het Landelijk Meetnet Regenwater: van metingen naar natte depositie door kriging

  Dit rapport is het achtergronddocument bij RIVM rapport: 'Een nieuwe meetstrategie voor de metingen van de chemische samenstelling van neerslag in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit',...

 9. Ammoniak emissie-concentratie-depositie relaties op lokale schaal

  In het Stikstof Onderzoeks Programma (STOP) is door KEMA, IMAG, LEI-DLO, LUW, TNO, ECN en RIVM gewerkt aan het valideren en verbeteren van modellen voor de emissie - concentratie - depositie van...

 10. Een Normstellingsmethode voor (stikstof)depositie op natuurlijke vegetaties in Nederland. Een uitwerking van de Natuurplanner voor natuurdoeltypen

  Verzuring, vermesting en verdroging behoren tot de belangrijke bedreigingen van de natuurlijke en half-natuurlijke ecosystemen in Nederland. Om de gezamenlijke effecten van deze bedreigingen op de...