Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

120 resultaten
 1. Duizend dingen op een dag

  Gedurende de laatste tien jaar is in Nederland het aantal golfbanen, maneges, horecaondernemingen, kartbanen, bioscopen en pretparken aanzienlijk toegenomen. De vrijetijdsindustrie en de...

 2. Frank van Dam

  Platteland en landschap; buurten, wijken en dorpen; demografische krimp en vergrijzing; leefbaarheid

 3. Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

  Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of...

 4. De ene forens is de andere niet: een analyse van twee decennia woonwerkverplaatsingen

  Deze paper beschrijft de veranderingen in het ruimtelijk patroon van het woon-werkverkeer in de afgelopen twintig jaar voor verschillende categorieën woon-werkverplaatsingen tussen gemeenten en...

 5. Implementatietempo van gasvrij maken van alle bestaande woningen

  2040 2045 2050 0 100 200 300 400 duizend woningen per jaar Bron: PBL pb l.n l Vereist voor doelbereik ...
 6. Babyboom babybust - Uitstroom van ouderen uit de woningmarkt

  Vergrijzing en uitstroom van ouderen uit de woningmarkt: met alle media-aandacht voor woningbouwproductie, doorstroming, middensegment en betaalbaarheid zou je haast vergeten dat er op de...

 7. Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt - een quickscan

  Op verzoek van de ministeries van EZK en SZW en de SER heeft het PBL een quickscan uitgevoerd naar de regionale en sectorale gevolgen van de energietransitie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Door...

 8. Scheefwoners naar huidige, mogelijke en markthuur, 2014

  38.690) Huidige huur Betaalruimte Markthuur 0 20 40 60 80 100 duizend huishoudens Bron: WoON 2015; ...
 9. Evaluatie PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose

  Deze publicatie bevat een analyse van enerzijds de trefzekerheid en anderzijds de stabiliteit wat betreft de voorspelde bevolkingsgroei van de reeks van regionale bevolkingsprognoses van het PBL en...

 10. NEV 2017: Energietransitie uit de startblokken, maar nog veel horden te nemen

  De hernieuwbare energieopwekking in Nederland gaat sneller groeien, de energiebesparing neemt toe en het energieverbruik neemt af. De uitstoot van broeikasgassen daalt tot 2030 substantieel. De...