Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

11 resultaten
 1. Fosforvoorraad in graslandbodems uitgeput in afgelopen decennia in grote delen van de wereld

  Met uitzondering van graslandbodems in sommige Noord-Europese landen, worden graslanden in grote delen van de wereld niet of nauwelijks bemest, waardoor ze ieder jaar een stukje verder uitputten...

 2. Geldstromen naar natuur

  De afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in het Nederlandse natuurbeleid, zoals de decentralisatie en de herijking van het natuurnetwerk. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) onderzocht of...

 3. Betere bemesting van grasland kan wereldwijd voedselvoorziening helpen verbeteren

  Als het beheer van graslanden wereldwijd sterk verbetert, kunnen graslanden een veel belangrijkere rol gaan spelen in de voedselproductie. Beter beheer voorkomt dat vee bijgevoerd moet worden met...

 4. Hoe gaan bedrijven om met biodiversiteit?

  Industrieën zetten vaak technische oplossingen in om hun impact op biodiversiteit te verkleinen. Dienstverlenende bedrijven zetten vooral in op natuurlijke en organisatorische oplossingen en...

 5. Ecosysteemdiensten in buitenlands beleid

  Buitenlandse pilots rondom nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen voor ecosysteemdiensten zijn nog schaars. Enkele pilots kunnen als inspiratie dienen voor de Nederlandse overheid. Zoals de...

 6. Sturing geven aan groene groei

  Het kabinet Rutte II heeft de ambitie om groen te groeien. Om dat voor elkaar te krijgen, is het raadzaam het bestaande beleid specifiek te richten op groene innovatie. Daarbij gaat het zowel om R...

 7. Korenwolfbeleid: van conflict naar synergie tussen natuur en economie

  Waar de korenwolf twintig jaar geleden nog geassocieerd werd met doorgeschoten natuurbeleid, is deze bedreigde hamster nu een positief symbool voor het Limburgse landschap. Een belangrijke factor...

 8. Fietsen in de stad heeft meer voordelen voor gezondheid dan risico's

  Het IRAS (Institute for Risk Assessment Science) van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten de risico's die fietsers in de stad lopen, afgezet tegen de...

 9. Zonne-energie in woningen; Evaluatie van transities op basis van systeemopties

  Het potentieel van zonne-energie is aanzienlijk, zelfs in Nederland. Het beschikbare dakoppervlak kan maximaal een elektriciteitsproductie opleveren gelijk aan 60-95% van de huidige...

 10. Economische vernieuwing in de stad

  Sinds jaar en dag wordt de stad gezien als een bron van economische vernieuwing en vitaliteit. Stedelijk-economische functies, zoals winkelcentra, verspreiden zich over een steeds groter oppervlak...