Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

15 resultaten
 1. Wind-op-land: lessen en ervaringen

  De implementatie van windenergie op land vindt plaats via het systeem van de ruimtelijke ordening. Doel van de ruimtelijke ordening is – kortweg – om zo goed mogelijk de juiste functie op de...

 2. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 3. Maatschappelijk vastgoed in verandering

  Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes.  Deze gebouwen en hun...

 4. Methodiek voor de analyse van transitiebeleid

  Het PBL heeft de leefomgevingseffecten van zeven verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Een van de indicatoren binnen het thema energie & klimaat betreft de transitie naar een broeikasgasarme...

 5. Duurzame handelsketens onder de loep

  In 2013 gaf het PBL een publicatie uit over duurzame handelsketens. Daarin werd een toename geconstateerd van de marktaandelen van duurzame hernieuwbare grondstoffen, zoals koffie, cacao, hout, vis...

 6. Prijs hoger dan de waarde van landbouwgrond

  De vrije marktprijs van landbouwgrond in Nederland is sterker gestegen dan het inkomen dat het gemiddeld oplevert. Zonder bedrijfsvergroting zou deze prijs veel lager zijn. In dit artikel gaan we...

 7. Notitie over biobrandstoffenbeleid

  In haar biobrandstoffenbeleid doet de Europese Commissie een interessante poging economische belangen en het milieu eerlijk tegen elkaar af te wegen: dat blijkt uit een half september uitgelekt...

 8. Mini-conferentie Bedrijventerreinen

  Moeten de provincies de regie over de planning en programmering van bedrijventerreinen krijgen of is dit vooral een zaak van de gemeenten? En hebben krimpgemeenten nog nieuwe terreinen nodig? Deze...

 9. Wat betekent het ruimtelijke beleid uit de Nota Ruimte voor milieu en natuur?

  Met de Nota Ruimte is in vergelijking met de voorgaande nota’s de toon gezet voor een liberaler ruimtelijke ordeningsbeleid met minder regels en meer vrijheden voor provincies. Door de voorgenomen decentralisatie is de uitwerking van het ruimtelijk beleid, meer dan voorheen, een zaak van provincies en ...
 10. Wat kan fietsbeleid betekenen voor het klimaatbeleid?

  In 2007 hebben de Nederlandse gemeenten en het Rijk een klimaatakkoord afgesloten. Dat akkoord bevat afspraken op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van...