Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

120 resultaten
 1. CO2-emissie door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie per eenheid bruto binnenlands product

  De CO2-emissie door het gebruik van fossiele brandstoffen en cementproductie per eenheid bruto binnenlands product was in 2011 het hoogste in de Oekraïne. ... De CO2-emissie door het gebruik van fossiele brandstoffen en cementproductie per eenheid bruto ...
 2. Wat is een geluideenheid Ke (Kosten eenheid)?

  Dit laatste wordt ook wel aangeduid met ‘afkap’. (wat een geluideenheid kosten eenheid ...
 3. Blog Energiepodium: Wat kunnen we leren van Zweden

  Zweden heeft een variant van de warmtevoorziening die Nederland zich tot doel heeft gesteld in 40 jaar gerealiseerd en Pieter Boot leert graag van de Noordelingen die een concrete beleidsaanpak...

 4. Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie

  De productie van het voedsel dat we eten heeft gevolgen voor de leefomgeving, zowel in Nederland als in andere landen. De centrale vraag in dit rapport is wat de effecten zijn van een aantal...

 5. Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020

  De kortetermijnraming (KTR) geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen in relatie tot de drie belangrijkste klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020. Deze raming is opgesteld op verzoek...

 6. Mondiale CO2-uitstoot bereikt nieuw record, maar groei gaat langzamer

  In 2013 bereikte de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO 2 ) door het gebruik van fossiele energie en cementproductie een nieuw record. Dit werd vooral veroorzaakt door de voortdurende groei van...

 7. Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord

  Op 10 juli 2018 is het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) gepresenteerd. De voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, heeft het PBL gevraagd om te analyseren welke...

 8. Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland

  Luchtvaart beïnvloedt de opwarming van de aarde door de emissies die plaatsvinden hoog in de lucht. De CO 2 -emissies van vliegtuigen die in Nederland hebben getankt zijn in 20 jaar met 33%...

 9. Potentieel en kosten klimaatneutrale gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht

  Het PBL heeft een verkenning uitgevoerd naar de warmte- en koudevoorziening van de gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht die zo snel mogelijk klimaatneutraal wil worden. Zowel het potentieel van...

 10. Beëindigen subsidie fossiele brandstoffen levert een bescheiden bijdrage aan emissie-reductie

  Het beëindigen van subsidies op fossiele brandstoffen kan een duidelijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de wereld broeikasgasuitstoot, hoewel misschien minder dan soms gesuggereerd. Dit...