Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

120 resultaten
 1. Reflectie op programma Van Afvalstof Naar Grondstof

  Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) beoogt het kabinet de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Op verzoek van het ministerie van IenM heeft PBL gekeken of VANG hier...

 2. Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland

  Het vermogen van zon-PV in Nederland is in 2013 gegroeid tot 0,7 gigawatt (GW). Een groei tot 16 GW is door de huidige distributienetten goed op te vangen. Bij een verdere groei zijn maatregelen...

 3. De waarde van stijl

  Steeds meer huizen worden gebouwd in zogenaamde historiserende bouwstijl (retroarchitectuur): geïnspireerd op bijvoorbeeld de architectuur uit de jaren dertig van de vorige eeuw of die van...

 4. Zet energiebelastingen in voor klimaat én verbetering luchtkwaliteit

  Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. Daarbij is het verstandig om energiebelastingen niet alleen in te zetten voor een beter klimaat maar ook ter...

 5. Fiscale vergroening: uitdagingen voor de belastingen op energie

  Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. De uitdaging bij het (verder) vergroenen van het Nederlandse belastingstelsel is om een evenwichtige en ook op...

 6. Biomassa uit landbouw, 2010

  Functioning of policy Availability of natural resources 1985-1994 1995 1996 1997 1998 Eenheid X-as 0 1000 ... Subtitel Rijksbijdrage IBS/WBB bodemsanering 1980 1984 1988 1992 1996 2000 Eenheid X-as 50 100 150 200 ...
 7. Biomassa uit bossen, 2010

  Functioning of policy Availability of natural resources 1985-1994 1995 1996 1997 1998 Eenheid X-as 0 1000 ... Subtitel Rijksbijdrage IBS/WBB bodemsanering 1980 1984 1988 1992 1996 2000 Eenheid X-as 50 100 150 200 ...
 8. Kortetermijnramingsmodel voor het bezit en gebruik van personenauto’s in Nederland

  Dieselauto’s verdwijnen sneller uit het autopark dan benzineauto’s. Daarom werkt invoering van nieuwe technologie om emissies te reduceren in het dieselautopark sneller door dan in het...

 9. Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma

  In het Deltaprogramma willen de betrokken partijen de maatregelen die worden voorzien goed kunnen beoordelen op de effecten op natuur. Daarom heeft het Expertisecentrum Kosten en Baten (ECKB) van...

 10. Gebruik van hulpbronnen en milieudruk in Nederland

  Functioning of policy Availability of natural resources 1985-1994 1995 1996 1997 1998 Eenheid X-as 0 1000 ... Subtitel Rijksbijdrage IBS/WBB bodemsanering 1980 1984 1988 1992 1996 2000 Eenheid X-as 50 100 150 200 ...