Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

120 resultaten
 1. CO2-emissie door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie per land

  CO2-emissie door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie per eenheid bruto binnenlands product ...
 2. Beleidsscenario’s van toekomstige demografische ontwikkelingen in Europa

  In het kader van het programma ESPON 2013 (onderzoeksprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en beleid op Europees niveau) is in de scenariostudie DEMIFER ( Demographic and Migratory Flows...

 3. Wissels omzetten

  Het is tijd voor een herijking van het Nederlandse milieubeleid. Willen we de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw structureel aanpakken, dan zullen overheden, in samenspraak met burgers en...

 4. CO2-emissie door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie per inwoner

  CO2-emissie door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie per eenheid bruto binnenlands product ...
 5. Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte: een handreiking

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft op basis van jarenlange ervaring met het maken van toekomstscenario’s een handreiking geschreven. Deze handreiking geeft een overzicht van de...

 6. De voetafdruk van Nederland: hoe groot en hoe diep?

  De hoeveelheid land die nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland. Van het land dat in gebruik is voor deze Nederlandse voetafdruk ligt een...

 7. De Duitse Energiewende: Inspiratie voor Nederland?

  Werkgevers- en werknemersorganisaties in Nederland denken momenteel samen binnen de SER na over een ‘Nationaal Energieakkoord’. De opgave voor Nederland is groot want het wil in 2050 naar een 100%...

 8. Woningprijzen: bepalende factoren en actoren

  In opdracht van de Tweede Kamer heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een overzichtsstudie geschreven over de factoren en actoren die een rol spelen bij de totstandkoming van...

 9. Symposium Energie- en Klimaatbeleid. Energie-en klimaatbeleid voor 2030: een nieuwe impuls voor de energietransitie?

  De Nederlandse overheid en de Europese Unie zetten in op een transitie naar een koolstofarme economie in 2050. Het huidige klimaat- en energiebeleid is echter vooral gericht op 2020, terwijl een...

 10. Column Energie Actueel - Nieuwe stap Energiewende

  In een column in Energie Actueel geeft Pieter Boot, medewerker van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn visie op de belangrijkste ontwikkeling in de energiesector. De Duitse Energiewende...