Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

120 resultaten
 1. Balans van de Leefomgeving 2012

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde op 24 september 2012 de tweede Balans van de Leefomgeving. Demissionair minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en...

 2. Voetafdruk van Nederlandse consumptie ligt vooral in het buitenland

  De hoeveelheid land die nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland. Van het land dat in gebruik is voor deze Nederlandse voetafdruk ligt een...

 3. Voorwaarden voor vergroening van de economie in Nederland

  Vergroening van de economie is een grote en noodzakelijke opgave voor Nederland. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen kan de structuur van de Nederlandse economie...

 4. Bodem- en watersysteem: cruciaal voor biobased economy

  Duurzaamheid is in een ' biobased economy ' een belangrijk begrip, zowel bij het gebruik van de biomassa als in de productieketen. Het bodem- en watersysteem speelt een essentiële rol...

 5. State of the Environment Report 2010 (SOER-2010)

  Vergroening van de economie is nodig om onze samenleving weerbaar te maken tegen de aanhoudende uitputting van grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten. Het huidige milieu- en...

 6. Indirecte effecten van biobrandstoffen op biodiversiteit: integrale beoordeling over verschillende ruimte- en tijdschalen

  Met de inzet van biobrandstoffen kan de emissie van broeikasgassen teruggebracht worden. Dit kan op de lange termijn de negatieve effecten van klimaatverandering op biodiversiteit beperken. Voor...

 7. Een beoordeling van de relatie tussen klimaat en stikstofgerelateerd beleid voor Nederland

  In dit assessment zijn de belangrijkste interacties tussen de cycli van stikstof en broeikasgas onderzocht. Waar mogelijk en zinvol zijn resultaten gericht op de Nederlandse situatie. Het doel van...

 8. Streekplannen in beeld. Landelijk overzicht van provinciale streek- en omgevingsplannen

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een uniforme legenda gemaakt die over alle provinciale streek- en omgevingsplannen heen is gelegd. Op deze wijze is een landelijk vergelijkbaar beeld...

 9. De waarde van de kantooromgeving. Effecten van omgevingskenmerken op de huurprijzen van kantoorpanden

  Aan wat voor kantoorlocatie geven bedrijven de voorkeur? Met andere woorden: voor welke kantoor- en omgevingskenmerken zijn ze bereid meer te betalen? Uit onderzoek van het PBL blijkt dat bedrijven...

 10. Conclusies over natuurbeleid uit Natuurbalansen

  Vaste onderdelen van de Natuurbalans zijn evaluatie van de beleidsprestaties, en met name de omvang en kwaliteit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Daarnaast is er een jaarlijks hoofdthema....