Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

120 resultaten
 1. Dossier landbouw

  De landbouw is de grootste ruimtegebruiker op het platteland en daarmee een belangrijke beheerder van het Nederlandse landschap. De intensieve vormen van de Nederlandse landbouw leiden tot de...

 2. Milieu- en Natuurcompendium. Sprekende feiten en cijfers over natuur en milieu.

  De vernieuwde website van het milieu- en natuurcompendium presenteert feiten en cijfers over de toestand van natuur en milieu in Nederland. Dit boekje toont een kleine selectie van de informatie...

 3. Vleesconsumptie en klimaatbeleid

  Een mondiale afname van vleesconsumptie kan een behoorlijke bijdrage leveren aan vermindering van broeikasgasemissies. Daardoor kunnen de kosten van klimaatbeleid fors lager uitvallen. Dit blijkt...

 4. Krachtwijken met karakter

  De veertig 'krachtwijken' beschikken over stedenbouwkundige kwaliteiten die bij mogelijke herstructureringen benut kunnen worden om de woonmilieus in de wijken te verbeteren, economische...

 5. Duurzame ontwikkeling van de landbouw in cijfers en ambities. Veranderingen tussen 2001 en 2006

  De landbouw is duurzamer gaan produceren en staat meer open voor de wensen van de samenleving. Toch worden de milieudoelen voor de lange termijn niet gehaald. Dit komt omdat het bestaande beleid...

 6. Modelstructuur voor de milieudruk door consumptie

  De studie maakt deel uit van het Strategisch Onderzoek van het RIVM. Er is een modelstructuur ontwikkeld waarmee scenario's van consumptie en de hieraan gerelateerde milieudruk worden...

 7. Beperking klimaatverandering haalbaar tegen verlies van 0,6-3% mondiaal inkomen

  Uit het zojuist verschenen IPCC rapport blijkt dat er maatregelen genoeg beschikbaar zijn om de groei van broeikasemissies terug te dringen en zo de mondiaal gemiddelde opwarming te beperken tot 2...

 8. Meten met verschillende maten

  In dit artikel bespreekt Hans Nijland de vergelijkbaarheid van verschillende Nederlandse geluidsnormen. Daarbij wordt vooral ingegaan op de (dosis)maat waarin de verschillende normen zijn...

 9. Optimalisatie Ecologische Hoofdstructuur

  Halverwege de uitvoeringstermijn van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zet het Milieu- en Natuurplanbureau de bestaande kennis over milieu, water, ruimte en natuur in een samenhangend perspectief...

 10. Wat is de geluidseenheid Lden?

  De Lden is de afkorting voor Lday-evening-night. Deze eenheid is, met de Lnight, in de Europese richtlijn voor omgevingsgeluid (EU, 2002) opgenomen als Europese dosismaat voor de beoordeling van het geluid van het verkeer en de industrie. Tot nog toe gebruiken de lidstaten van de Europese Unie in veel ...