Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

200 resultaten
 1. Brede welvaart in beleid en politiek: 'Slotwoord is nog niet gesproken'

  'De discussie over brede welvaart kent verschillende inkleuringen', stelde Hans Mommaas, directeur van het PBL op 24 april 2019. Tijdens de drukbezochte discussiebijeenkomst ‘Brede...

 2. Parijsakkoord en luchtvaart

  Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is...

 3. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 4. Effect voorstellen CO2-heffing

  CO 2 -beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke...

 5. Blog Energiepodium: Doel klimaatakkoord waarschijnlijk nog niet gehaald, werk aan de winkel

  Op 13 maart presenteerde het PBL zijn lang verwachte analyse van het ontwerp-klimaatakkoord. De conclusie is dat het broeikasgasdoel nog niet wordt gehaald. Pieter Boot licht hier de conclusie toe...

 6. Trends in de mondiale uitstoot van CO2 en alle broeikasgassen: 2017 rapport

  De uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen wordt gerapporteerd voor 2016. De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met circa 0,5% tot een niveau van 49,3 gigaton...

 7. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 8. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 9. Uitstoot broeikasgassen in 2016 wereldwijd opnieuw gestegen

  De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met 0,5% tot een niveau van 49,3 gigaton CO 2 -equivalent. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de toename van de...

 10. PBL-reactie op kritiek Stichting Agri Facts

  Recente aantijgingen van de Stichting Agri Facts naar aanleiding van een in 2014 verschenen PBL-publicatiebericht over een Engelstalig wetenschappelijk artikel zijn onjuist.