Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

169 resultaten
 1. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 2. Geïntegreerde analyse van mondiale milieuproblemen op basis van IMAGE 3.0. Modeldocumentatie en toepassingen

  Het IMAGE-model is ontwikkeld om te kunnen begrijpen hoe mondiale, langdurige milieu- en duurzaamheidsproblemen zich ontwikkelen als gevolg van menselijke activiteiten, inclusief economische...

 3. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde...

 4. Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie

  De productie van het voedsel dat we eten heeft gevolgen voor de leefomgeving, zowel in Nederland als in andere landen. De centrale vraag in dit rapport is wat de effecten zijn van een aantal...

 5. Een geïntegreerd Europa: Europese Regionale handelsstromen in 2000

  Het regionale beleid in Europa is locatie specifiek. Dat wil zeggen: iedere regio volgt een strategie die is toegespitst op de positie en kracht van de regio. Deze zogeheten ‘slimme...

 6. Nieuw VN-rapport: milieudoelen niet haalbaar zonder verregaande innovatie en integraal beleid

  De wereld ligt niet op koers om internationaal afgesproken milieudoelen te bereiken, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en het Akkoord van Parijs. Om de doelen te halen zijn...

 7. Blog Energiepodium: Duitse kolencommissie doet het anders

  Onlangs werd het rapport van de Duitse Kolencommissie (formeel Commissie voor groei, Structuurverandering en Werkgelegenheid) gepubliceerd. Er is lang op gewacht en het wordt gezien als het ‘...

 8. Internationale mitigatie- en adaptatiestrategieën voor klimaatbeleid: een geïntegreerde benadering

  Wat is de beste strategie voor het beperken van klimaatverandering (mitigatie)? En wat zijn de wisselwerkingen tussen mitigatie en het aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie)? Deze vragen...

 9. Blog Energiepodium: Klimaatbeleid: Lopen we voorop, achteraan of in het midden?

  Nu het ontwerp-klimaatakkoord is gepresenteerd neemt ook het publicitaire verzet toe. Het gaat immers ergens over. Dat verzet spitst zich toe op de geringe opbrengst (Nederland als klein landje...

 10. GBR2: Geintegreerd Bron Risicomodel Radon

  Geen aanvullende informatie beschikbaar. 73 ...