Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

86 resultaten
 1. Uitstappen uit kolen, hoe doe je dat?

  Op basis van de klimaatafspraken in Parijs is er op termijn geen plaats meer voor kolen in de elektriciteitsvoorziening. Maar net als Nederland worstelen ook andere Europese landen met de toekomst...

 2. CO2-prijs en veilingopbrengsten in de Nationale Energieverkenning 2015

  De Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) brengt de ontwikkelingen van de Nederlandse energiehuishouding in beeld. Deze ontwikkelingen worden sterk beïnvloed door het Europese klimaat- en...

 3. Quick scan mogelijke aanvullende maatregelen emissiereductie 2020 ten behoeve van Urgenda klimaatzaak

  Deze quick scan van ECN en het PBL geeft een eerste grove inschatting van de mogelijkheden om in 2020 binnenlandse broeikasgasemissies te verminderen. ECN en PBL hebben de reductie in 2020 ook in...

 4. Ambities in het Nederlandse milieubeleid: toen en nu

  De ambities van het Nederlandse milieubeleid bereikten begin jaren 90 een hoogtepunt, wat inspirerend werkte en veel goede ontwikkelingen in gang heeft gezet. Sinds het begin van de 21e eeuw neemt...

 5. Achtergronden bij wereldwijde klimaateffecten – Risico’s en kansen voor Nederland

  Mondiale klimaatverandering is voor velen in Nederland nog ‘ver van hun bed’. Burgers maken zich eerder zorgen om hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Nederland is echter met veel andere landen...

 6. Column Energie Actueel - Gluren bij de buren overzee

  Groot-Brittannië was het eerste Europese land waar een competitieve elektriciteitsmarkt werd geïntroduceerd. Na het Engelse voorbeeld in de jaren 80 volgde Europa. De laatste jaren is Engeland...

 7. Kopers in de knel? Betaalbaarheid in de koopsector

  De betaalbaarheid van het wonen staat steeds meer in de belangstelling. Niet alleen in de huursector maar ook in de koopsector, wat ongetwijfeld samenhangt met het toenemende aantal huishoudens met...

 8. Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

  In deze 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)' werken het CPB (Centraal Planbureau) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de MKBA uit en maken deze in...

 9. Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie Klimaatadaptatie

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft mede namens de minister de Tweede Kamer toegezegd een integrale Klimaatagenda Mitigatie/Adaptatie op te stellen. In de Klimaatagenda...

 10. Analyse van de milieu- en natuureffecten van het regeerakkoord

  Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu heeft het PBL de effecten van het Regeerakkoord VVD-PvdA geanalyseerd. De analyse is partieel, voorlopig en indicatief van aard. Deze analyse...