Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

86 resultaten
 1. Resultaatgerichtheid van prestatieafspraken met corporaties: een Catch 22 voor gemeenten?

  Er is vaak onvrede over de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Er zijn de bekende incidenten die duiden op desinvesteringen, maar er is ook een groep corporaties die onderinvesteert...

 2. Evaluatie voorstel Europese Commissie om tijdelijk minder CO2-emissierechten te veilen

  Door tijdelijk minder te veilen, zou het overschot aan emissierechten minder snel toe moeten nemen waardoor de CO 2 -prijs weer zou oplopen. Uit een literatuuronderzoek blijkt dat dit voorstel...

 3. Meer op vakantie bij gebrek aan groen in de woonomgeving

  Inwoners van postcodegebieden met een berekend tekort aan groen, gaan vier nachten per jaar meer op vakantie dan de mensen die in een gebied wonen zonder een tekort. Voor inwoners van gebieden met...

 4. Leidt 'grijs' wonen tot meer 'groene' vakantieovernachtingen?

  Inwoners van postcodegebieden met een berekend tekort aan groen, gaan vier nachten per jaar meer op vakantie dan de mensen die in een gebied wonen zonder een tekort. Voor inwoners van gebieden met...

 5. Kritiek FEHAC gebaseerd op verouderde cijfers

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek verricht dat resulteerde in het rapport Milieueffecten van Oldtimers (...

 6. Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een Herijkte EHS

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt voor de toedeling van middelen aan de provincies voor het realiseren van een (kleinere) herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te laten afhangen...

 7. Balans van de Leefomgeving 2012

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde op 24 september 2012 de tweede Balans van de Leefomgeving. Demissionair minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en...

 8. Toets PBL herijking Ecologische Hoofdstructuur Gelderland

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van de provincie Gelderland de doorrekening van Alterra (onderdeel van Wageningen UR University & Research centre ) van de herijkte...

 9. Naar een schone economie in 2050: routes verkend

  Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Dit kan door in te zetten op een mix van energiebesparing, biomassa, CO 2 -afvang en opslag, en schone elektriciteit. De...

 10. Wat zijn de gezondheidseffecten van stikstofdioxide?

  langdurende blootstelling - onwaarschijnlijk geacht. Stikstofdioxide moet met name worden gezien als een ...