Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

86 resultaten
 1. Quickscan energie en ruimte - Raakvlakken tussen energiebeleid en ruimtelijke ordening

  Het werken aan een duurzame energievoorziening heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De toepassing van nieuwe energietechnologieën verandert het aanzien van woningen en...

 2. Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen. Second opinion

  De raming van de ruimtelijke investeringsbehoefte zou niet alleen de grondexploitatietekorten moeten omvatten, zoals nu het geval is, maar juist de kosten en opbrengsten van alle...

 3. De toekomst van bedrijventerreinen: van uitbreiding naar herstructurering

  Het beleid voor bedrijventerreinen behoeft aanpassing. Gemeenten moeten veel meer op regionaal niveau de terreinen gaan plannen, programmeren en herstructureren. Nu zijn zij bij het aanbieden van...

 4. Naar aanleiding van IPCC WGII: Gezondheid in Nederland

  ontwikkeling van malaria en voedselbesmettingen vooralsnog gering geacht. Met goede voorlichting en relatief ...
 5. Participatie en planbureaufunctie

  “Planbureau’s als het MNP kunnen het niet goed doen met stakeholderparticipatie: of het is niet wetenschappelijk genoeg, of het is niet democratisch genoeg.” Workshopleider: Maria Hage

 6. Simulatie van de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen

  Modellen van de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen hebben bodemkundige gegevens nodig. Deze gegevens worden verzameld in boorpunten. Dit artikel beschrijft hoe deze informatie kan worden...

 7. Tussenstand van een aantal onderdelen uit het werkprogramma Schoon en Zuinig

  De emissiereducties en het aandeel hernieuwbare energie in de jaren 2011 en 2020 zijn waarschijnlijk minder groot dan door het Kabinet voor de beleidsonderdelen verkeer en vervoer, broeikasgassen,...

 8. Zonne-energie in woningen; Evaluatie van transities op basis van systeemopties

  Het potentieel van zonne-energie is aanzienlijk, zelfs in Nederland. Het beschikbare dakoppervlak kan maximaal een elektriciteitsproductie opleveren gelijk aan 60-95% van de huidige...

 9. Beleidsadvies: Bestuur en ruimte: De Randstad in internationaal perspectief

  De bestuurlijke problemen in de Randstad zijn geenszins uniek. Alle stedelijke megaregio's worden gekenmerkt door 'bestuurlijke drukte', omdat deze regio's - en daarmee hun...

 10. RPB: Steden zijn cruciaal in netwerkeconomie

  In de relaties tussen bedrijven spelen de centrale steden in een regio nog altijd een cruciale rol. Zo geldt voor het merendeel van de belangrijkste inkoop- en verkooprelaties tussen bedrijven in...