Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

86 resultaten
 1. Duurzaam verkeer en vervoer in 2030: alleen mogelijk bij grote technische, ruimtelijke en economische veranderingen

  Het RIVM werkt mee aan scenariostudies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) die voldoen aan criteria die door de OESO zijn gesteld om duurzaam verkeer en vervoer...

 2. Beleidsadvies: Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen

  Het aandeel verouderde bedrijventerreinen zal, bij het huidige tempo van herstructurering, de komende jaren verder toenemen. Om herstructurering aantrekkelijker te maken en de vraag naar nieuwe...

 3. Achtergronden: Kijkend naar Nederland

  Hoe verandert de ruimte? Hoe verandert het gebruik van de ruimte? Hoe veranderen de ideaalbeelden van de ruimte? En hoe verandert de identiteit van de gebruiker van de ruimte?

 4. Duurzame ontwikkeling van de landbouw in cijfers en ambities. Veranderingen tussen 2001 en 2006

  De landbouw is duurzamer gaan produceren en staat meer open voor de wensen van de samenleving. Toch worden de milieudoelen voor de lange termijn niet gehaald. Dit komt omdat het bestaande beleid...

 5. Economische netwerken in de regio

  In de relaties tussen bedrijven spelen de centrale steden in een regio nog altijd een cruciale rol. Zo geldt voor het merendeel van de belangrijkste inkoop- en verkooprelaties tussen bedrijven in...

 6. Perspectieven voor de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

  Het lijkt mogelijk om de Europese doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland te realiseren. Maar dit vereist een verbetering van de milieu-, water- en ruimteomstandigheden....

 7. Kwaliteitsbeelden voor transities

  Traditionele (milieu) verkenningen zijn veelal gebaseerd op extrapolatie van trends. Dit resulteert in waarschijnlijke of plausibele toekomstbeelden. In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)...

 8. Review Saneringstool versie 1.2

  De Saneringstool is een rekeninstrument om knelpunten voor de luchtkwaliteit op te sporen en te onderzoeken hoe lokale maatregelen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Voor de meeste...

 9. Gebruiksnormen bij verschillende landbouwkundige en milieukundige uitgangspunten

  De Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen (WOG) heeft in opdracht van de Ministeries van LNV en VROM nagegaan hoeveel werkzame stikstof (N) gegeven kan worden en welke N-concentraties in grond- en...

 10. Wat zijn de gezondheidseffecten van fijnstof?

  en veel minder robuust en worden minder geschikt geacht als basis voor de risicoschatting. ...