Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

86 resultaten
 1. Ecologische effecten van bestrijdingsmiddelen: Berekende en waargenomen effecten in de kavelsloot

  Dit rapport behandeld een nieuwe methode voor het berekenen van het ecologische risico in kavelsloten dat wordt veroorzaakt door het gebruik van een groot aantal bestrijdingsmiddelen (261) in...

 2. Workshop Omgevingskwaliteit

  Tijdens een korte workshop over het begrip kwaliteit werd het begrip (omgevings)kwaliteit vanuit vier perspectieven (gezondheidszorg, sociaal-psychologisch, sociaal-cultureel en milieukunde)...

 3. PEARL: een nieuw regionaal prognosemodel

  In 2006 hebben het toenmalige Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst een regionale bevolkings- en allochtonenprognose uitgebracht, op basis van het model...

 4. Quickscan Beleidsnota Verkeersemissies

  De Beleidsnota Verkeersemissies is op 18 juni 2004 door het kabinet aangenomen en wordt 4 november 2004 behandeld in de Tweede Kamer. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) heeft een evaluatie...

 5. Woningproductie ten tijde van Vinex

  Het achterblijven van de woningproductie in de afgelopen tien jaar is voor een belangrijk deel te wijten aan de snelle invoering van ingrijpende beleidsveranderingen in het begin van de jaren...

 6. Betaalbaarheid van koopwoningen en het ruimtelijk beleid

  Nieuwe koopwoningen moeten vooral worden gebouwd in de economische groeiregio's van Nederland. In deze regio's, met name in de economische groeicentra in de Randstad, is de vraag naar...

 7. Paper: Toekomstverkenning grotestedenbeleid

  Het grotestedenbeleid is in zijn huidige vorm uitgewerkt. Hoewel het de afgelopen jaren economisch gezien beter gaat met de grote steden, is dit succes eerder te danken aan de conjunctuur dan aan...

 8. Stroomlijning NatuurPlanBureau modellen. Inventarisatie van en keuze voor modellen voor Natuur, Landschap en Bos

  Dit rapport beschrijft het voorstel voor de inrichting van het kerninstrumentarium van het Natuurplanbureau voor fysieke aspecten van Natuur (waaronder terrestrisch, aquatisch en marien), Landschap...

 9. IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage

  Ondergrondse opslag van CO 2 , het broeikasgas dat ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de wereldwijde uitstoot...

 10. Paper: Ruimtelijke ordeningsbeleid en woningprijzen

  Het ministerie van Financiën heeft het Ruimtelijk Planbureau (RPB) gevraagd een onderzoek te doen naar de gevolgen voor de huizenprijzen van een soepeler ruimtelijk ordeningsbeleid. Eén van de...