Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

71 resultaten
 1. Startnotitie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma: aanvullende informatie

  Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op...

 2. Jaarverslag 2015

  Jaarverslag van het Planbureau voor de Leefomgeving over 2015.

 3. Luchtverontreinigende stoffen in de Nationale Energieverkenning 2015

  Dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015 beschrijft hoe de ramingen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen daarin tot stand zijn gekomen. De ramingen geven een...

 4. Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2015

  Dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015 beschrijft hoe de projecties daarin tot stand zijn gekomen van het energiegebruik en de emissies van verkeer en vervoer. Ook...

 5. Op weg naar Parijs: INDC-tool laat effect van emissiereductieplannen zien

  De interactieve PBL Climate Pledge INDC-tool toont het effect van de emissiereductieplannen en beleidsmaatregelen die landen indienen in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs. De tool wordt...

 6. Luchtverontreiniging

  Indicatoren voor luchtkwaliteit geactualiseerd De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door Nederlandse emissies én door stoffen die in het buitenland zijn uitgestoten. In het laatste ...
 7. Trends in Nederlandse voetafdrukken

  Voetafdrukken bieden informatie over de gevolgen van Nederlandse consumptie voor de milieudruk in binnen- en buitenland. De koolstofvoetafdruk van Nederland nam licht toe in de periode 1995-2011....

 8. Ambities in het Nederlandse milieubeleid: toen en nu

  De ambities van het Nederlandse milieubeleid bereikten begin jaren 90 een hoogtepunt, wat inspirerend werkte en veel goede ontwikkelingen in gang heeft gezet. Sinds het begin van de 21e eeuw neemt...

 9. PBL-nieuwsbrief 12 augustus 2014: 'Enquête bevestigt wetenschappelijke consensus over door de mens veroorzaakte opwarming'

  Indicatoren voor luchtkwaliteit geactualiseerd Nieuwe ...
 10. Van risicobeoordeling naar adaptatiestrategie

  Het klimaat verandert en dat brengt positieve en negatieve invloeden voor onze samenleving mee. Welke klimaateffecten vormen de grootste bedreigingen voor Nederland? Waar liggen kansen voor...