Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

70 resultaten
 1. De bestendige binnenstad

  De angst voor uitholling van binnensteden is deels ongegrond. De leegstand van winkels en kantoren neemt weliswaar toe, maar er zijn veel mogelijkheden om deze panden een andere functie te geven....

 2. Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

  De Nationale Energieverkenning laat zien: doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald, klimaatdoelstelling wel, werkgelegenheid energiesector verschuift van...

 3. Deltaprogramma: dit zijn de toekomstscenario’s voor 2050 en 2100

  Voorafgaand aan het vierde Nationaal Deltacongres op 7 november 2013 publiceren het PBL, CPB (Centraal Planbureau), KNMI en Wageningen UR/LEI onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor...

 4. Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen?

  Op verzoek van de SER (Sociaal Economische Raad) hebben ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een inschatting gemaakt van de effecten van de in het...

 5. Verslag symposium duurzaam groeien en vernieuwen

  Duurzaam groeien en vernieuwen, dat klinkt mooi, maar hoe doen we dat? En wat kunnen we daarbij leren van de Monitor Duurzaam Nederland? Deze vragen stonden centraal op het symposium ‘duurzaam...

 6. Emissiefactoren 2013

  TNO en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) publiceren jaarlijks cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren...

 7. Verkenning mogelijke maatregelen voor Lokale Klimaatagenda

  Voor de uitvoering van de Lokale Klimaatagenda ‘Werk maken van klimaat’ kunnen verschillende beleidsmaatregelen worden ingezet. De maatregelen die betrekking hebben op energiebesparing binnen de...

 8. Symposium 'Duurzaam groeien en vernieuwen'

  Wat leert de 'Monitor Duurzaam Nederland' en hoe kan Nederland werken aan duurzame groei? Duurzaam groeien en vernieuwen, daarover gaat dit symposium op dinsdag 5 februari 2013,...

 9. Nulmeting Monitor Instructuur en Ruimte: effect nationaal beleid

  De Monitor Infrastructuur en Ruimte geeft de stand van zaken weer voor de dertien nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), en schetst waar mogelijk ook de...

 10. Vlees, vis en zuivel

  tropen. Daarnaast zijn de grenzen aan de visvangst bereikt. De Milieubalans 2009 biedt een geactualiseerde ...