Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

70 resultaten
 1. Doorrekening verkiezingsprogramma’s 2012

  Ook dit jaar laat een aantal politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau doorrekenen op de effecten op economie en milieu....

 2. Balans van de Leefomgeving 2012

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde op 24 september 2012 de tweede Balans van de Leefomgeving. Demissionair minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en...

 3. Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting

  Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte laat zien in hoeverre deze doelen uit de...

 4. Effecten van klimaatverandering in Nederland 2012

  Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in Nederland lijken beheersbaar. De meeste veranderingen doen zich geleidelijk voor, zodat burgers, bedrijven en overheden zich...

 5. Nieuwe website met informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen UR lanceren 11 december het Compendium voor de Leefomgeving.

 6. Verdere daling uitstoot stikstofoxiden (NOx) in 2007

  In 2007 is de NO x -uitstoot fors afgenomen. Ook is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland voor het derde opeenvolgende jaar gedaald.

 7. Beoordeling Klimaatbegroting GroenLinks 2010

  Uit de ‘ quick assessment ’ blijkt dat het maatregelenpakket uit de klimaatbegroting van GroenLinks om broeikasgasemissies te verminderen een reductie van 65 tot 95 Mton CO 2 -equivalenten van...

 8. Actualisatie referentieramingen energie en emissies 2008 - 2020

  Dit rapport is een update van de referentieraming uit 2005. In deze actualisatie is de Global Economy -variant(GE-scenario) van de referentieramingen uit 2005 aangepast voor de nieuwe inzichten...

 9. Nieuwe website met informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Wageningen lanceren vandaag www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. Deze website geeft...

 10. Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, eerste resultaten

  De planologische besluitvorming verloopt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in veel gevallen sneller dan onder de oude wet. Dat blijkt uit een eerste evaluatie door het Planbureau voor...