Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

70 resultaten
 1. Milieu-innovaties en consumptiepatroon cruciaal voor slagen milieubeleid

  De klimaatdoelen en de doelen voor het behoud van de biodiversiteit vragen om gedragsverandering van consumenten en om gerichte investeringen van het bedrijfsleven. Dit betekent een grote opgave...

 2. Kosten van elektriciteitsopwekking

  Naar aanleiding van de actuele maatschappelijke en politieke discussie over kernenergie hebben ECN en PBL kosteninformatie over opties om CO 2 -emissies te beperken bij grootschalige opwekking...

 3. Emissies van prioritaire stoffen naar lucht in Nederland 1990-2004

  Het MNP actualiseert jaarlijks twee overzichten uit het rapport "Prioritaire stoffen in de EmissieRegistratie". Het doel hiervan is om te beoordelen of de registratie van prioritaire...

 4. Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen. Second opinion

  De raming van de ruimtelijke investeringsbehoefte zou niet alleen de grondexploitatietekorten moeten omvatten, zoals nu het geval is, maar juist de kosten en opbrengsten van alle...

 5. Recessie: worden alle luchtdoelen nu met gemak gehaald? Een eerste analyse van het effect van de recessie op luchtverontreiniging

  De recessie leidt ertoe dat in 2010 de emissies van luchtverontreinigende stoffen 5-10% lager zullen liggen dan zonder recessie het geval geweest zou zijn. Zo is de realisatie van het...

 6. Verdere daling NOx-uitstoot in 2007

  In 2007 is de NO x -uitstoot fors afgenomen. Ook is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland voor het derde opeenvolgende jaar gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de...

 7. The likelihood of holding outdoor skating marathons in the Netherlands

  Kon men in 1950 nog rekenen op een Elfstedentocht eens per 4 jaar, inmiddels verwachten wetenschappers niet vaker dan eens per 18 jaar een Elfstedentocht. Dat blijkt uit een artikel van het...

 8. Planmonitor Nota Ruimte: de mogelijkheden op een rij

  De rijksoverheid wil het liefst al in de planfase weten welke effecten bouwprojecten hebben op de doelen van haar ruimtelijk beleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht wat de...

 9. Methaan uit bomen geen oorzaak van klimaatverandering

  Uit een recente studie gepubliceerd in Nature van 12 januari 2006 door onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Kernfysica in Heidelberg, de Universiteit Utrecht en uit Belfast, blijkt dat...

 10. Beleidsadvies: Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen

  Het aandeel verouderde bedrijventerreinen zal, bij het huidige tempo van herstructurering, de komende jaren verder toenemen. Om herstructurering aantrekkelijker te maken en de vraag naar nieuwe...