Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

191 resultaten
 1. Gebrek aan durfkapitaal breekt groene start-ups op

  Startende bedrijven die groene innovaties op de markt willen brengen, lopen vaker dan elders in Europa tegen financieringsproblemen aan. Met name in de opstartfase is er te weinig durfkapitaal...

 2. Beleidslessen eco-innovatie

  Deze studie analyseert de belemmeringen voor eco-innovaties in Nederland. Eco-innovaties kunnen alleen succesvol worden als aan meerdere voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden variëren van de...

 3. Meer op vakantie bij gebrek aan groen in de woonomgeving

  Inwoners van postcodegebieden met een berekend tekort aan groen, gaan vier nachten per jaar meer op vakantie dan de mensen die in een gebied wonen zonder een tekort. Voor inwoners van gebieden met...

 4. Nationale Landschappen: gebrek aan concrete richtlijnen en kwaliteitscriteria

  Het Rijk heeft in de Nota Ruimte twintig Nationale Landschappen aangewezen die uniek zijn in de wereld of kenmerkend zijn voor Nederland. Voor elk Nationaal Landschap heeft het Rijk drie zogeheten kernkwaliteiten vastgesteld en aan de provincies gevraagd ...
 5. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde...

 6. Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie

  De productie van het voedsel dat we eten heeft gevolgen voor de leefomgeving, zowel in Nederland als in andere landen. De centrale vraag in dit rapport is wat de effecten zijn van een aantal...

 7. Verstedelijking in Balans

  In de Balans van de Leefomgeving geeft het PBL eens in de twee jaar een feitelijk onderbouwd beeld van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: milieu, natuur en ruimte. In 2018 waren vier...

 8. Nieuw VN-rapport: milieudoelen niet haalbaar zonder verregaande innovatie en integraal beleid

  De wereld ligt niet op koers om internationaal afgesproken milieudoelen te bereiken, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en het Akkoord van Parijs. Om de doelen te halen zijn...

 9. Gebrek aan samenhang in beleid grootste obstakel voor een duurzaam Nederland in 2040

  Om Nederland mooi, veilig en vitaal te houden voor toekomstige generaties zullen wonen, werken, mobiliteit, natuur, landschap en veiligheid tegen overstromingen beter op elkaar afgestemd moeten...

 10. Gebrek aan samenhang in beleid grootste obstakel voor een duurzaam Nederland in 2040

  Om Nederland mooi, veilig en vitaal te houden voor toekomstige generaties zullen wonen, werken, mobiliteit, natuur, landschap en veiligheid tegen overstromingen beter op elkaar afgestemd moeten...