Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

192 resultaten
 1. Nederlandse voedselproducten populair

  Ongeveer vier op de tien Nederlanders zegt bewust voedsel te kopen dat in Nederland is geproduceerd. Dit is één van de conclusies uit het PBL-onderzoek ‘Nederlanders en duurzaam voedsel’, een in...

 2. Sterke groei van zonne-energie mogelijk zonder overbelasting van het net

  Het vermogen van zon-PV in Nederland is in 2013 gegroeid tot 0,7 gigawatt (GW). Voor 2020 wordt 4 GW verwacht, terwijl de huidige distributienetten tot 16 GW zonnestroom kunnen verwerken. Na dit...

 3. De Topsector Energie en energie-innovatie

  De Topsector Energie is één van de negen Topsectoren die het Kabinet heeft aangewezen om de Nederlandse economie nog sterker te maken. Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid werken in de...

 4. Reflectie op programma Van Afvalstof Naar Grondstof

  Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) beoogt het kabinet de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Op verzoek van het ministerie van IenM heeft PBL gekeken of VANG hier...

 5. EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

  De Europese Commissie heeft in 2014 voorstellen gedaan voor het Europese beleidskader voor klimaat en energie voor 2030. Onderdeel hiervan is het vaststellen van doelen om broeikasgasemissies met...

 6. Climate Dialogue heropend met discussie over klimaatgevoeligheid

  Na een stilteperiode van negen maanden is het klimaatdiscussieplatform Climate Dialogue heropend, een internationale blog waarop onderzoekers op uitnodiging over controversiële klimaatonderwerpen...

 7. Towards Housing System Dynamics

  This PhD thesis aims at laying some of the groundwork for a more systematic application of system dynamics in the field of housing policy research. It contains a comprehensive review of the...

 8. De Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening

  Het PBL brengt in het rapport “Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening” alle vormen van invloed vanuit de EU op de ruimtelijke ordening in kaart. Het EU-beleid varieert van...

 9. PBL lanceert ‘interactive’ Biomassa: wensen en grenzen

  Aan de vooravond van de World BioMarkets conferentie in RAI Amsterdam, lanceert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) ‘Biomassa: wensen en grenzen’, een ‘interactive’ over de problematiek rond...

 10. Aandeel inwoners 0 tot 20 jaar per gemeente, 2025

  geboortecijfer in deze regio. Daarnaast vertrekken er veel jongeren vanwege een gebrek aan banen of vanwege het ...