Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

192 resultaten
 1. Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten

  Bouwactiviteiten in de nabijheid van panden die leeg staan, het is een bekend beeld geworden in Nederland. De leegstand van winkels en kantoren is opgelopen tot respectievelijk 8 en 16 procent. Hoe...

 2. Nitraat en gezondheid

  Nederland, de EU en de wereld-gezondheids-organisatie (WHO) hanteren 50 milligram nitraat per liter als de norm voor nitraat in drinkwater. De gezondheidsrisico’s van nitraat in drinkwater zijn al...

 3. Verduurzaming van internationale handelsketens

  De marktaandelen van geïmporteerde producten die zijn voorzien van een duurzaamheidskeurmerk, zijn in Nederland in de afgelopen decennia substantieel gestegen. Maar er is geen eenduidig beeld van...

 4. Voetafdruk Nederlandse voedselconsumptie kan een kwart dalen

  De consument is de grootste voedselverspiller, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle voedselverspilling (naar schatting tussen de 1,4 en 2,5 miljoen ton per jaar). Met het tegengaan van...

 5. Waarom staan zoveel winkels en kantoren leeg?

  Nederland behoort in Europa tot de landen met het hoogste aantal vierkante meters leegstaand kantoorvastgoed. Uit het vandaag verschenen rapport 'Gebiedsontwikkeling en commerciële...

 6. Emissiefactoren 2013

  TNO en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) publiceren jaarlijks cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren...

 7. Wat zijn de grote opgaven rondom voedsel in Nederland?

  gebrek aan welzijn nog bij alle diersoorten voor. Er worden verschillende oplossingen aangedragen om de ...
 8. Een visie op de toekomst van het stoffenbeleid

  Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deel aan de strategiebijeenkomst voor het Stoffenbeleid. Het PBL gaf daar een presentatie...

 9. Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting

  Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte laat zien in hoeverre deze doelen uit de...

 10. Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een Herijkte EHS

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt voor de toedeling van middelen aan de provincies voor het realiseren van een (kleinere) herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te laten afhangen...