Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

192 resultaten
 1. Effecten van de staatssteunregeling voor de middeninkomens op de woningmarkt – een simulatie

  Sinds 1 januari 2011 zijn woningcorporaties verplicht om 90 procent van de vrijkomende huurwoningen met een huurprijs tot 652 euro toe te wijzen aan huishoudens met een laag inkomen (tot 33.614...

 2. Column Energie Actueel - Investeren in schone groei

  In juni verscheen ' Energy Technology Perspectives 2012 (ETP), de publicatie over langetermijntransitie van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). In een column in Energie Actueel...

 3. Samenhang in de Delta: op weg naar een integrale visie en goed afgestemde investeringsbeslissingen

  Integraal werken geeft betere oplossingen en kan geld opleveren als de samenhang tussen economie, veiligheid, recreatie en natuur inhoudelijk én in de tijd goed in beeld is gebracht. Hiervoor is...

 4. Balans van de Leefomgeving 2012

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde op 24 september 2012 de tweede Balans van de Leefomgeving. Demissionair minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en...

 5. Nieuwe Omgevingswet moet aansluiten bij de bestaande werkpraktijk

  Bestuursorganen bedienen zich bij voorkeur van instrumenten die hun waarde reeds hebben bewezen. De makers van de nieuwe Omgevingswet doen er daarom goed aan om waar mogelijk aan te sluiten bij...

 6. Doorrekening verkiezingsprogramma’s 2012

  Ook dit jaar laat een aantal politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau doorrekenen op de effecten op economie en milieu....

 7. Grootschalige of kleinschalige verstedelijking?

  Het blijft een fascinerende ervaring: als je de grens oversteekt, valt het meteen op aan de bebouwing dat je in België of Duitsland bent. Hoewel landschappelijke en sociaal-economische condities...

 8. Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage

  Nieuwe instrumenten zorgen voor juridische onzekerheid omdat ze afwijken van de bestaande praktijk. De makers van de nieuwe Omgevingswet doen er daarom goed aan om waar mogelijk aan te sluiten bij...

 9. Plangestuurde systemen in een ontwikkelingsgerichte praktijk

  Het versterken van de positie van het bestemmingsplan. Dat was één van de doelen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die sinds 1 juli 2008 van kracht is. Naast een toetsingskader voor...

 10. Uitstoot en plafonds van broeikasgassen niet opgenomen in het Europese emissiehandelssysteem 2013 - 2020

  Dit rapport evalueert het voorstel van de Europese Commissie om de jaarlijkse emissieplafonds in de periode 2013-2020 te berekenen voor de uitstoot van broeikasgassen die niet onder de Europese...