Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

28 resultaten
 1. Divergentie op de kantorenmarkt

  Wanneer beleidsmakers de leegstand van kantoren actief willen verminderen, dan kan dat door nieuwbouw  te ontmoedigen en onttrekkingen te stimuleren. Volgens de PBL-studie Divergentie op de...

 2. De economie van de stad

  Bedrijven en mensen in steden zijn productiever en profiteren van meer en betere voorzieningen. Dat komt door de zogenoemde agglomeratievoordelen, die de laatste jaren belangrijker zijn geworden...

 3. De economie van de stad

  Bedrijven en mensen in steden zijn productiever en profiteren van meer en betere voorzieningen. Dat komt door de zogenoemde agglomeratievoordelen, die de laatste jaren belangrijker zijn geworden....

 4. Reflectie op programma Van Afvalstof Naar Grondstof

  Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) beoogt het kabinet de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Op verzoek van het ministerie van IenM heeft PBL gekeken of VANG hier...

 5. Windenergie. Argumenten bij vijf stellingen

  In de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening is in Nederland een prominente plaats ingeruimd voor windenergie. Dit maakt veel gemoederen los, zowel bij voor- als tegenstanders. Deze policy...

 6. Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

  Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of...

 7. Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

  In deze 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)' werken het CPB (Centraal Planbureau) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de MKBA uit en maken deze in...

 8. Deltaprogramma: dit zijn de toekomstscenario’s voor 2050 en 2100

  Voorafgaand aan het vierde Nationaal Deltacongres op 7 november 2013 publiceren het PBL, CPB (Centraal Planbureau), KNMI en Wageningen UR/LEI onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor...

 9. Grootschalige of kleinschalige verstedelijking?

  Het blijft een fascinerende ervaring: als je de grens oversteekt, valt het meteen op aan de bebouwing dat je in België of Duitsland bent. Hoewel landschappelijke en sociaal-economische condities...

 10. De ruimtelijke structuur van de Pieken in de Delta

  Het ministerie van Economische Zaken bereidt een nieuw ruimtelijk-economisch beleidsprogramma voor; eind 2010 loopt het huidige beleidsprogramma Pieken in de Delta af. Met dit programma wilde het...