Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

180 resultaten
 1. Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma

  In het Deltaprogramma willen de betrokken partijen de maatregelen die worden voorzien goed kunnen beoordelen op de effecten op natuur. Daarom heeft het Expertisecentrum Kosten en Baten (ECKB) van...

 2. Kortetermijnramingsmodel voor het bezit en gebruik van personenauto’s in Nederland

  Dieselauto’s verdwijnen sneller uit het autopark dan benzineauto’s. Daarom werkt invoering van nieuwe technologie om emissies te reduceren in het dieselautopark sneller door dan in het...

 3. Buitenlandse kenniswerkers in Nederland

  In het tiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 is onderzoek gedaan naar de verspreiding van buitenlandse kenniswerkers over verschillende typen bedrijven en over de regio’s van...

 4. Actualisatie sociaaleconomische invoergegevens verkeers- en vervoersmodellen

  Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van IenM (Infrastructuur en Milieu) een nieuwe regionale verdeling gemaakt van scenariocijfers voor bevolking, huishoudens en het aantal banen voor 2020...

 5. 25 jaar Zorgen voor Morgen

  Het is precies 25 jaar geleden dat ‘Zorgen voor Morgen’ verscheen, op 13 december 1988. Dit RIVM-rapport was de eerste nationale toekomstverkenning waarin de verschillende milieuproblemen in...

 6. Bekostiging van publieke voorzieningen bij organische gebiedsontwikkeling

  Bij ‘organische gebiedsontwikkeling’ proberen gemeenten gebieden langzaam tot ontwikkeling te laten komen door kleinschalige initiatieven van onderop. Ook bij dit soort stapsgewijze ontwikkelingen...

 7. Diversifiëring economie vergroot veerkracht regio Rijnmond

  De minder gunstige sectorstructuur van de regio Rijnmond vermindert de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. Om het weerstandsvermogen te versterken, is het voor bedrijven die actief zijn in...

 8. Prijs hoger dan de waarde van landbouwgrond

  De vrije marktprijs van landbouwgrond in Nederland is sterker gestegen dan het inkomen dat het gemiddeld oplevert. Zonder bedrijfsvergroting zou deze prijs veel lager zijn. In dit artikel gaan we...

 9. Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050

  Energiebesparing kan de CO 2 -uitstoot van de warmtevraag door huishoudens met 50% tot 80% verminderen in 2050 ten opzichte van 2010. De CO 2 -uitstoot halveert door 300.000 woningen per jaar...

 10. PBL-Academielezing: Claus Leggewie over 'Energiewende vanuit de samenleving'

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft de Duitse politicoloog, cultuurwetenschapper en lid van de Duitse Adviesraad voor Global Change Claus Leggewie uitgenodigd om op 8 april 2013 een...