Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

180 resultaten
 1. Verduurzaming van internationale handelsketens

  De marktaandelen van geïmporteerde producten die zijn voorzien van een duurzaamheidskeurmerk, zijn in Nederland in de afgelopen decennia substantieel gestegen. Maar er is geen eenduidig beeld van...

 2. Is Nederland de Europese koploper op het gebied van ammoniakemissie?

  Gekeken naar emissie per hectare landbouwgrond stoot Nederland inderdaad het meeste ammoniak uit. Op afstand staat België op plaats twee, gevolgd door Cyprus, Slovenië en Duitsland. Nederland dankt die notering aan het feit dat de veehouderij nergens anders zo intensief is als hier. Zou je ...
 3. Bouwen gemeenten met veel winkelleegstand ook veel nieuw?

  Op verzoek van NRC Next heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) getoetst of de stelling 'Gemeenten met de grootste winkelleegstand bouwen het meeste bij', zoals geponeerd in een...

 4. Blijven zitten waar je zit. De invloed van levensloopgebeurtenissen op het kopen van een huis

  Slagen mensen die naar een koopwoning willen verhuizen erin om hun plannen te realiseren? Lang niet altijd, zo blijkt. Dat komt omdat ze door onvoorziene gebeurtenissen in de privésfeer soms eerder...

 5. Successen energiebesparingsbeleid industrie in enkele landen

  Hoe succesvol is het energiebesparingsbeleid in andere landen? Is er een ‘ silver bullet ’ waar ook Nederland gebruik van kan maken op basis van de successen van energiebesparingsbeleid in het...

 6. Uitnodiging PBL Academielezing door Diane Coyle

  Het doorschuiven van rekeningen naar de toekomst is een bedreiging voor toekomstige welvaart. We laten niet alleen een ecologische en financiële schuld na, maar ook toenemende ongelijkheid en een...

 7. Verschillen de effecten van de kredietcrisis van regio tot regio?

  In groeiregio’s zal het pad van vóór de kredietcrisis sneller worden gevolgd dan in krimpregio’s. De verwachting ...
 8. Uitstoot per inwoner in China bereikt Europees niveau

  De mondiale uitstoot van kooldioxide (CO 2 ) is in 2011 met 3 procent gestegen tot een recordhoogte van 34 miljard ton. In China nam de gemiddelde CO 2 uitstoot per hoofd van de bevolking met...

 9. Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een Herijkte EHS

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt voor de toedeling van middelen aan de provincies voor het realiseren van een (kleinere) herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te laten afhangen...

 10. De ratio van ruimtelijk-economisch topsectorenbeleid

  Het topsectorenbeleid richt zich op de sectoren die belangrijk zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Dat zijn bijvoorbeeld sectoren met een hoge kennisintensiteit en export-oriëntatie....