Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

9 resultaten
 1. The new urban agenda - Kansen voor inclusieve en groene verstedelijking

  De New Urban Agenda van de Verenigde Naties erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De declaratie erkent echter ook dat het steden in...

 2. Waardenkaart Mobiliteit

  Discussies over mobiliteitsvraagstukken en de oplossingen hiervoor weerspiegelen vaak een grote variatie aan opvattingen over reizen, verkeer en (openbaar) vervoer. Aan deze verschillende...

 3. Column Energie Actueel - Waarom hebben Nederlandse energiecoöperaties zo weinig windenergie gerealiseerd?

  Begin 2014 heeft Nederland 110 coöperaties die zich inzetten voor een verduurzaming van de energievoorziening en waarvan burgers de belangrijkste initiatiefnemers en dragers zijn. In 2013 groeide...

 4. De Duitse Energiewende: Inspiratie voor Nederland?

  Werkgevers- en werknemersorganisaties in Nederland denken momenteel samen binnen de SER na over een ‘Nationaal Energieakkoord’. De opgave voor Nederland is groot want het wil in 2050 naar een 100%...

 5. Menging van wonen en werken

  In adviezen wordt beleidsmakers regelmatig aanbevolen ‘functiemenging’ te stimuleren. Wijken zouden niet alleen ruimte moeten bieden aan woningen, maar ook aan bedrijven, en op bedrijventerreinen...

 6. De staat van de ruimte 2007

  Nederland verandert snel. Velen klagen over de verrommeling van het landschap. Het kabinet wil Nederland mooier maken. Dat zal alleen lukken als we bereid zijn om na te denken over nieuwe...

 7. Beleidsadvies: Een nieuwe stedelijke agenda

  Een nationaal en lokaal beleid gericht op vermindering van de grootstedelijke problemen blijft zinvol; ook na 2009, wanneer het huidige grotestedenbeleid ten einde loopt. Wel is het beter de...

 8. Economische vernieuwing in de stad

  Sinds jaar en dag wordt de stad gezien als een bron van economische vernieuwing en vitaliteit. Stedelijk-economische functies, zoals winkelcentra, verspreiden zich over een steeds groter oppervlak...

 9. Duizend dingen op een dag

  Gedurende de laatste tien jaar is in Nederland het aantal golfbanen, maneges, horecaondernemingen, kartbanen, bioscopen en pretparken aanzienlijk toegenomen. De vrijetijdsindustrie en de...