Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

9 resultaten
 1. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 2. Kennisontwikkeling voor een duurzame samenleving, Bevindingen visitatiecommissie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2017

  In november 2017 heeft de tweede visitatie van het PBL plaatsgevonden, waarbij zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de beleidsmatige relevantie van het werk van het PBL en de...

 3. Omgevingsbeleid op een tweesprong

  De policy brief 'Omgevingsbeleid op een tweesprong' verkent de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context van het omgevingsbeleid. Deze verkenning mondt uit in aanbevelingen voor...

 4. Cities, Economic Inequality and Justice

  Increasing economic inequality in cities, and the spatial translation of that into more segregated neighbourhoods, is top of the political agenda in developed countries. While the overall living...

 5. GLOBIO 3: A Framework to investigate options for reducing global terrestrial biodiversity loss

  Bij onveranderd beleid zal de terrestrische biodiversiteit tussen 2000 tot 2050 in het zelfde tempo blijven dalen als tijdens de vorige eeuw. Dit is berekend met het model GLOBIO 3, dat...

 6. The likelihood of holding outdoor skating marathons in the Netherlands

  Kon men in 1950 nog rekenen op een Elfstedentocht eens per 4 jaar, inmiddels verwachten wetenschappers niet vaker dan eens per 18 jaar een Elfstedentocht. Dat blijkt uit een artikel van het...

 7. Peaking profiles for achieving long-term temperature targets with more likelihood at lower costs

  Door ons niet te richten op stabilisatie van broeikasgasconcentraties in de atmosfeer, maar op het terugdringen van de concentratie na het bereiken van een maximaal niveau kan een deel van de...

 8. Beleidsadvies: Bestuur en ruimte: De Randstad in internationaal perspectief

  De bestuurlijke problemen in de Randstad zijn geenszins uniek. Alle stedelijke megaregio's worden gekenmerkt door 'bestuurlijke drukte', omdat deze regio's - en daarmee hun...

 9. Beleidssamenvatting. Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer: Programma Beheer en Staatsbosbeheer 2000-2006

  Het gaat beter met de natuur, behalve in het agrarisch gebied. Agrarisch natuurbeheer kan effectiever zijn voor landschapsbehoud als het zich sterker richt op nationale landschappen. Voor...