Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

112 resultaten
 1. De vastgoedwaarde van bedrijventerreinen in kaart gebracht

  Welke factoren bepalen de vastgoedwaarde van bedrijventerreinen? Uit onderzoek van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) blijkt dat een op hedonische prijsanalyse geïnspireerde methode -...

 2. A hedonic price analysis of the value of industrial sites

  Hedonic price modelling is a widely used technique to explain the value of different types of properties. Following the notion that city areas may suffer from devaluation, poses the question of...

 3. Climate and Energy Roadmaps towards 2050 in north-western Europe

  Although energy markets are interlinked and energy companies operate internationally, European countries have a strong national focus in their climate and energy policies. Countries have little...

 4. Klimaat- en energieroutekaarten naar 2050 in Noordwest Europa

  Hoewel energiemarkten sterk verbonden zijn en energiebedrijven steeds internationaler opereren, voeren Europese landen nog steeds vooral een nationaal klimaat- en energiebeleid. Er is weinig oog...

 5. Higher than expected NOx emission from trucks may affect attainability of NO2 limit values in the Netherlands

  In past years, the European limit value for average annual NO 2 concentration has been exceeded in city streets and along motorways in the Netherlands. By 2015 the limit value must be adhered to...

 6. Beoordeling van de milieueffecten en gezondheidsbaten van een beheersgebied voor stikstofoxiden in de Noordzee

  De kosten en baten zijn onderzocht van een beheersgebied voor stikstofemissies op de Noordzee en het Engelse kanaal. In een dergelijk gebied moeten nieuwe schepen vanaf 2016 hun stikstofuitstoot...

 7. Assessment of the environmental impacts and health benefits of a nitrogen emission control area in the North Sea

  Two studies have analysed the costs and benefits of creating a nitrogen emission control area in the North Sea and the English Channel. Such a control area requires new ships to emit 75 percent...

 8. Indirecte baten van klimaat- en luchtverontreiniging maatregelen

  Vorig jaar bracht de Europese Commissie haar routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 uit. Daarin werden mogelijkheden verkend voor een vergaande vermindering van de emissies...

 9. Cobenefits of climate and air pollution regulations

  In 2011, the European Commission published its roadmap towards a competitive low-carbon economy for 2050. For this roadmap the possibilities of a far-reaching reduction in greenhouse gas emissions...

 10. A global coalition of all major countries is needed to meet the EU 2 degree climate target

  The cost and effectiveness of climate policy in Europe depend on the international post-2012 climate regime. This report analyzes four alternative policy scenarios. The analysis shows that only if...