Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

49 resultaten
 1. Blog Energiepodium - Honderd procent hernieuwbare energie is een misleidend doel

  De organisatie Urgenda bood op 27 juli een mooie publicatie ‘Nederland 100% duurzame energie in 2030' aan Tweede Kamerleden aan. Op inspirerende wijze worden burgers en bedrijven aangesproken...

 2. Blog Energiepodium: Klimaatbeleid: Lopen we voorop, achteraan of in het midden?

  Nu het ontwerp-klimaatakkoord is gepresenteerd neemt ook het publicitaire verzet toe. Het gaat immers ergens over. Dat verzet spitst zich toe op de geringe opbrengst (Nederland als klein landje...

 3. Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: de casus Amsterdam

  In november 2017 publiceerde het Parool op basis van eigen onderzoeksjournalistiek het volgende: ‘Amsterdamse woningmarkt in handen van het grote geld’. Meer precies: 21 particulieren bezitten meer...

 4. PBL-nieuwsbrief 7 sept 2017: ICT-toepassingen bij infrastructuur vereisen meer overheidsregie

  Energiepodium - Honderd procent hernieuwbare energie is een misleidend doel ...
 5. Samen werken aan schoon water levert voordelen voor landbouw, drinkwaterwinning en natuur

  Drinkwaterbedrijf Brabant Water en agrariërs hebben laten zien dat het gebruik van gewasbeschermings-middelen omlaag kan, zónder oogstverlies. Eén van de maatregelen daarvoor is het verbeteren van ...

 6. Achtergronden bij wereldwijde klimaateffecten – Risico’s en kansen voor Nederland

  Mondiale klimaatverandering is voor velen in Nederland nog ‘ver van hun bed’. Burgers maken zich eerder zorgen om hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Nederland is echter met veel andere landen...

 7. Steeds minder scholen in de buurt

  De school is weer begonnen. Maar is hij straks nog wel in je eigen dorp of wijk? In de afgelopen tien jaar daalde vooral op het platteland en in regio’s aan de rand van Nederland het aantal...

 8. De waarde van stijl

  Steeds meer huizen worden gebouwd in zogenaamde historiserende bouwstijl (retroarchitectuur): geïnspireerd op bijvoorbeeld de architectuur uit de jaren dertig van de vorige eeuw of die van...

 9. Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

  Nederland telt op dit moment ongeveer 110 energiecoöperaties. Ze willen lokaal energie opwekken en besparen en de lokale economie en gemeenschap versterken. Energiebaten moeten ten goede komen aan...

 10. De prijs van proteïnen: Landbeslag en CO2-voetafdruk van vlees, zuivel, vis en vleesvervangers

  De productie van vlees, zuivel en vis heeft grote effecten op natuur en milieu. Er zijn echter grote verschillen tussen de verschillende producten, zowel wat betreft gebruik van landbouwgrond als...