Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

6 resultaten
 1. Reactie PBL op verzoek aanvullende berekeningen PvdA

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) geven gehoor aan het verzoek van de Partij van de Arbeid om een aantal aanvullende vragen betreffende het ontwerp-...

 2. Reactie PBL op Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en PvdA

  Het PBL is gevraagd om te reageren op het Voorontwerp van de Klimaatwet van GroenLinks en de PvdA. Deze reactie is op 22 februari verzonden aan de fractievoorzitters Klaver en Samsom.

 3. Analyse van de milieu- en natuureffecten van het regeerakkoord

  Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu heeft het PBL de effecten van het Regeerakkoord VVD-PvdA geanalyseerd. De analyse is partieel, voorlopig en indicatief van aard. Deze analyse...

 4. Kritiek FEHAC gebaseerd op verouderde cijfers

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek verricht dat resulteerde in het rapport Milieueffecten van Oldtimers (...

 5. Toets PBL herijking Ecologische Hoofdstructuur Gelderland

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van de provincie Gelderland de doorrekening van Alterra (onderdeel van Wageningen UR University & Research centre ) van de herijkte...

 6. Paper: Ruimtelijke ordeningsbeleid en woningprijzen

  Het ministerie van Financiën heeft het Ruimtelijk Planbureau (RPB) gevraagd een onderzoek te doen naar de gevolgen voor de huizenprijzen van een soepeler ruimtelijk ordeningsbeleid. Eén van de...