Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

96 resultaten
 1. Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de NEa

  Nederland loopt voorop met de rapportage over de implementatie van de Europese brandstofkwaliteitsrichtlijn (Fuel Quality Directive – FQD); andere EU-landen als Duitsland, Engeland en Zweden hebben...

 2. Realistische metropolitane strategieën

  PBL-onderzoeker Otto Raspe schreef op uitnodiging van het tijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening een essay over de toekomst van de stad. Raspe betoogt dat de toekomst van stad en economie...

 3. Deltaprogramma: dit zijn de toekomstscenario’s voor 2050 en 2100

  Voorafgaand aan het vierde Nationaal Deltacongres op 7 november 2013 publiceren het PBL, CPB (Centraal Planbureau), KNMI en Wageningen UR/LEI onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor...

 4. Dilemma’s rond duurzame consumptie

  Veel consumenten willen hun consumptie best verduurzamen, maar verbinden daaraan wel de voorwaarde dat andere consumenten dat ook doen. Zij zouden zich namelijk 'gekke Henkie' voelen als...

 5. Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen?

  Op verzoek van de SER (Sociaal Economische Raad) hebben ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een inschatting gemaakt van de effecten van de in het...

 6. Revival van de landbouwbodem

  De kwaliteit van landbouwbodems staat onder druk. De Europese Commissie werkt aan een nieuwe mededeling over de bodem als natuurlijke hulpbron. Nederland hoeft niet af te wachten, maar kan bewust...

 7. Referentieraming energie en emissies: actualisatie 2012

  Deze raming is een actualisatie van de Referentieraming energie en emissies 2010-2020 uit 2010. Uit de actualisatie blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie sterk oploopt van 4 procent in 2010...

 8. Langetermijntrend in mondiale CO2-emissies; 2012 rapport

  De mondiale uitstoot van kooldioxide (CO 2 ) is in 2011 met 3 procent gestegen tot een recordhoogte van 34 miljard ton. In China nam de gemiddelde CO 2 uitstoot per hoofd van de bevolking met...

 9. De achtergrond van het klimaatprobleem

  Er is veel discussie over klimaatverandering, zowel in de wetenschap als in het publieke domein. Een belangrijk verschil is dat er in het publieke domein regelmatig vragen aan de orde komen die in...

 10. Inferences on weather extremes and weather-related disasters: a review of statistical methods

  De studie van weersextremen en hun effecten, zoals weersgerelateerde rampen, speelt een belangrijke rol in onderzoek naar klimaatverandering. Uit een overzicht van de ' peer-reviewed '...