Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

96 resultaten
 1. Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting

  Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte laat zien in hoeverre deze doelen uit de...

 2. Zal de bevolking in Nederland blijven toenemen?

  lichte afname van de bevolking. Rekening houdend met een stabiele vruchtbaarheid van 1,7 kinderen per ...
 3. Reductietoezeggingen landen onder de Cancun klimaatovereenkomst vergeleken met tweegradendoel

  Sinds de klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties, die in 2009 plaatsvonden in Kopenhagen, hebben vele geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden doelen toegezegd voor 2020 om de...

 4. Verhuiswensen en verhuisgedrag: verschillen tussen herkomstgroepen

  Vele huishoudens slagen er niet in hun verhuiswensen te realiseren of verhuizen toch terwijl zij dat eerder nog niet van plan waren te doen. Deze discrepantie tussen al dan niet geuite...

 5. Smog de maat genomen. Een terugblik op smog in Nederland, 1960-2010

  De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen tientallen jaren spectaculair verbeterd. Het is dan ook lang geleden dat in Nederland de laatste periode met een zware vorm van luchtverontreiniging...

 6. Progress in the modelling of critical thresholds, impacts on plant species diversity and ecosystem services in Europe. CCE Status report 2009

  De effecten van overmatige stikstofdepositie kunnen niet los gezien worden van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Dit blijkt uit het Status Rapport 2009 van het Coordination Centre for...

 7. Too hot to handle? Het overschot aan emissierechten in de Kopenhagen onderhandelingen

  In dit rapport worden verschillende strategieën besproken voor het omgaan met het overschot aan emissierechten uit de Kyoto periode en mogelijke toekomstige emissieoverschotten die verhandeld...

 8. Inleiding Wonen

  Wonen is een basisbehoefte en daarmee een noodzakelijke activiteit van mensen. Dat maakt de kennisvragen over wonen bijzonder beleidsrelevant. Ten eerste neemt wonen ruimte in en is er een grote...

 9. Marktconcentratie en woningbouw: een empirisch onderzoek naar marktaandelen van woningaanbieders

  Het slechte functioneren van de Nederlandse woningmarkt staat volop in de belangstelling. Vraag en aanbod sluiten vaak niet goed op elkaar aan; er zijn te weinig geschikte en betaalbare woningen...

 10. Staat van het Klimaat 2009

  Minister Jacqueline Cramer heeft vandaag het eerste exemplaar in ontvangst genomen van de ‘Staat van het Klimaat 2009’. De brochure van het Platform Communication on Climate Change (PCCC) biedt...