Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

96 resultaten
 1. Ontwikkelingen in natuurgebieden: van condities naar kwaliteit

  In de afgelopen 15 jaar zijn de milieu-, water- en ruimtecondities in natuurgebieden verbeterd. De mate van verbetering varieert echter. Dit rapport beschrijft deze ontwikkelingen ten aanzien van...

 2. Zoeken naar de beste verstedelijkingslocatie

  Waar kan verstedelijking het best plaatsvinden, rekening houdend met bodem, water, landschap, natuur en bereikbaarheid?

 3. Recessie: worden alle luchtdoelen nu met gemak gehaald? Een eerste analyse van het effect van de recessie op luchtverontreiniging

  De recessie leidt ertoe dat in 2010 de emissies van luchtverontreinigende stoffen 5-10% lager zullen liggen dan zonder recessie het geval geweest zou zijn. Zo is de realisatie van het...

 4. Van groei naar krimp: bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009

  De bevolkingsgroei in Nederland neemt duidelijk af. Samen met de vergrijzing veroorzaakt dit een demografische omslag. Voor sommige regio's is bevolkingskrimp nu al realiteit zoals in Zuid-...

 5. De staat van het klimaat 2008

  Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa heeft 20 april het eerste exemplaar in ontvangst genomen van ‘De Staat van het Klimaat 2008’. De brochure van het Platform Communication on Climate Change...

 6. Biomassa Assessment

  Het sterk toegenomen gebruik van biomassa voor energiedoeleinden en de potentiële groei ervan heeft een verhit debat op gang gebracht over de duurzaamheid van deze ontwikkelingen. Dit ook omdat...

 7. Grootschalige PM2.5-concentratiekaarten van Nederland. Een voorlopige analyse

  Als voorbereiding op het van kracht worden van Europese normen voor PM 2.5 is onderzocht hoe grootschalige concentratiekaarten van PM 2.5 kunnen worden gemaakt en wat de concentraties in...

 8. Cost of Policy Inaction. Verkennende studie voor DG Milieu

  De Cost of Policy Inaction (COPI) is de schade aan het milieu bij het uitblijven van maatregelen om een milieuprobleem op te lossen. Volgens een studie naar zinvolle toepassingen van het COPI...

 9. Verhuiswensen en verhuisgedrag in Nederland - Een landsdekkende studie

  In Nederland is de discrepantie tussen verhuiswensen en uiteindelijk verhuisgedrag groot. De meeste verhuisgeneigden slagen er niet in binnen twee jaar te verhuizen. Tegelijkertijd hebben tussen...

 10. Milieubalans 2008

  Nederland heeft veel baat bij Europees milieubeleid; het is vaak effectiever en goedkoper dan nationaal beleid. Maar omdat Nederland een dichtbevolkt en laaggelegen land is, zijn alleen Europese...