Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

96 resultaten
 1. Achtergronden: Regionale woningmarktgebieden

  Wanneer maatregelen worden getroffen om de Nederlandse woningmarkt beter te laten functioneren, moet rekening worden gehouden met de regionale diversiteit van de woningmarkt: de problematiek is...

 2. De Locatiezoeker - Uitwerking lagenbenadering voor bepalen zoekruimte verstedelijking

  Waar kan verstedelijking het best plaatsvinden, rekening houdend met bodem, water, landschap, natuur en bereikbaarheid? Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft de beschikking over veel kaartmateriaal...

 3. Milieukwaliteit en verliesnormen. Achtergrondrapport deelproject Milieu Evaluatie Meststoffenwet 2004

  Het tot 2003 gevoerde mestbeleid heeft geleid tot lagere stikstof- en fosfaatoverschotten van de landbouw. De kwaliteit van het grondwater (nitraat) is hierdoor verbeterd. Voor het oppervlaktewater...

 4. Rapport van het IMAGE Adviespanel 2006

  Kwaliteit Integrated Model to Assess the Global Environment ( IMAGE )

 5. Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer: Programma Beheer en Staatsbosbeheer 2000-2006

  Het gaat beter met de natuur, behalve in het agrarisch gebied. Agrarisch natuurbeheer kan effectiever zijn voor landschapsbehoud als het zich sterker richt op nationale landschappen. Voor...

 6. Perspectieven voor de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

  Het lijkt mogelijk om de Europese doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland te realiseren. Maar dit vereist een verbetering van de milieu-, water- en ruimteomstandigheden....

 7. Review Saneringstool versie 1.2

  De Saneringstool is een rekeninstrument om knelpunten voor de luchtkwaliteit op te sporen en te onderzoeken hoe lokale maatregelen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Voor de meeste...

 8. Report of the 2006 IMAGE Advisory Board

  Quality of the Integrated Model to Assess the Global Environment (IMAGE) judged by international Advisory Board. The recommendations and suggestions of the Advisory Board relate to (improvements in...

 9. Wat zijn de gezondheidseffecten van fijnstof?

  Rekening houdend met deze onzekerheid zou dit langetermijneffect van fijn stof overeen kunnen komen met ...
 10. Waarheen met Nederland?

  De ruimtelijke investeringen in de jaren tussen nu en 2040 zullen voor lange tijd het ruimtelijk aanzien van Nederland bepalen. Daarna gaat het aantal inwoners hoogstwaarschijnlijk afnemen, zodat...