Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

97 resultaten
 1. Waarheen met Nederland?

  De ruimtelijke investeringen in de jaren tussen nu en 2040 zullen voor lange tijd het ruimtelijk aanzien van Nederland bepalen. Daarna gaat het aantal inwoners hoogstwaarschijnlijk afnemen, zodat...

 2. De consequenties van de Europese bodemrichtlijn voor het Nederlandse beleid

  De Europese Commissie heeft een voorstel voor een kaderrichtlijn voor bodembescherming uitgebracht. Veel uitgangspunten daarin sluiten aan op het Nederlandse bodembeleid. De brede kaders van de...

 3. Evaluatie van de Verzuringsdoelstellingen: de emissievarianten

  Dit rapport levert bouwstenen voor de 'evaluatie van de verzuringsdoelstellingen' welke in het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3) is aangekondigd. Er is een aantal emissievarianten...

 4. Eindrapport over klimaatsverandering van het IPCC verschenen

  In Bonn is deze week op de klimaatconferentie het rapport gepresenteerd Climate Change 2001: Mitigation . Dit rapport bespreekt alle beschikbare literatuur over de wetenschappelijke, technische...

 5. Gezondheidseffecten fijn stof in de Milieubalans 2005

  Luchtverontreiniging is in West-Europa en elders een milieufactor met negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid. In diverse landen wordt er daarom ook voortdurend onderzoek naar gepleegd en...

 6. Analyse verpakkingsafval in 1995 ter monitoring van het convenant verpakkingen

  Om inzicht te krijgen in de voortgang van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen wordt jaarlijks door het RIVM de output van verpakkingsafval vastgesteld. Dit rapport presenteert de...

 7. Karakterisering van regionale concentratievelden van ammoniak 2e fase; vergelijking gemeten concentraties en modelberekeningen

  In dit rapport is een vergelijking gemaakt tussen berekende en gemeten concentraties van ammoniak, waarbij voor de gemeten concentraties de passieve monsternemingsmethode is toegepast. Op 184...

 8. De markt doorgrond

  Het is tijd dat de overheid zich richt op doeltreffender en doelmatiger alternatieven voor het huidige grondmarktbeleid. De werking van de grondmarkt heeft ertoe geleid dat landbouwgrond een...

 9. Bouwstenen emissiegericht ammoniakbeleid in Drenthe; een regionale beschrijving van een optimale emissieverdeling op basis van de draagkracht van de natuur in de EHS

  Op verzoek van de Provincie Drenthe heeft het RIVM geanalyseerd bij welk niveau van de ammoniakemissie de natuur duurzaam wordt beschermd. Ten eerste wordt er gekeken naar de kritische belasting...

 10. Analyse Verpakkingsafval in 1994 (ter Monitoring van het Convenant Verpakkingen)

  Om inzicht te krijgen in de voortgang van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen wordt, als onderdeel van het meet- en monitoringsysteem, jaarlijks door het RIVM de output van...