Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

118 resultaten
 1. Verhuisgeneigdheid en verhuismobiliteit naar huishoudtype

  Vooral jongeren tot 30 jaar verhuizen vaak. Ze krijgen een nieuwe baan, beginnen een andere opleiding of gaan samenwonen. Zij verhuizen ook vaker dan ze zelf vooraf hadden verwacht. Na het 30ste levensjaar raken de meeste mensen meer gesetteld en wordt er minder verhuisd. Senioren zijn maar weinig ...
 2. Diversifiëring economie vergroot veerkracht regio Rijnmond

  De minder gunstige sectorstructuur van de regio Rijnmond vermindert de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. Om het weerstandsvermogen te versterken, is het voor bedrijven die actief zijn in...

 3. Vergroenen en verdienen; op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal er fors ingezet moeten worden op vergroening. Concurrerende landen om ons heen zijn hier al verder in en richten hun...

 4. Toelichting workshop 8: Infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking (snelwegplaatje)

  ontwikkelingen raken daarom direct aan parkeren, aan de omvang van de parkeervraag en de wijze waarop parkeren ...
 5. Door vergrijzing over twintig jaar groot aanbod aan koopwoningen

  Ouderen verhuizen veel minder dan jongeren. De verwachting is dan ook dat door de vergrijzing op de korte termijn (5-10 jaar) de woningmarkt verder stagneert. Op de langere termijn (na 15-20 jaar)...

 6. Elk nadeel heeft z’n voordeel

  De staatssteunregeling verplicht sinds 1 januari 2011 woningcorporaties om minimaal negentig procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een laag inkomen. Er...

 7. Leegstand detailhandel herbezien

  Steeds meer winkels staan leeg. Dit artikel laat zien dat het leegstandsprobleem nog groter is dan tot nu toe werd gedacht: 8% van de detailhandelsvestingen staat leeg, 300.000 m² meer dan tot nu...

 8. Verkenning van elektrische vervoersconcepten in Nederland

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) hebben een verkennende kwalitatieve studie gedaan naar concepten voor elektrisch vervoer die door...

 9. Wat zijn de grote opgaven rondom voedsel in Nederland?

  houden. Mensen kunnen via contact met dieren of via vlees besmet raken met resistente bacteriën. Dokters ...
 10. Groter marktaandeel duurzame producten mogelijk

  Het marktaandeel van duurzaam geproduceerde goederen, zoals koffie en hout, nadert de vijftig procent. Verdere stijging wordt moeilijker doordat er geen gelijk speelveld is voor producenten en...