Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

118 resultaten
 1. Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur

  De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid zullen leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten- en...

 2. Structureel samenwerken voor een duurzame leefomgeving

  In het Nationaal Modellen- en Data Centrum (NMDC) werken zes organisaties in vijftien projecten gezamenlijk aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Welke voortgang hebben de projecten geboekt...

 3. State of the Environment Report 2010 (SOER-2010)

  Vergroening van de economie is nodig om onze samenleving weerbaar te maken tegen de aanhoudende uitputting van grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten. Het huidige milieu- en...

 4. Belangrijkste bevindingen van de publicatie ‘Zure regen’

  terreinen van verzuring, klimaat, biodiversiteit, nitraat en lokale luchtkwaliteit raken steeds meer met ...
 5. Fietsen in de stad heeft meer voordelen voor gezondheid dan risico's

  Het IRAS (Institute for Risk Assessment Science) van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten de risico's die fietsers in de stad lopen, afgezet tegen de...

 6. De toekomst van de stad ligt in de regio

  Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote...

 7. Decentralisatie kan beter door heldere en werkbare afspraken tussen Rijk en provincies

  Het Rijk heeft doelen benoemd die de provincies nader moeten uitwerken en vervolgens realiseren. Daarvoor zijn uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) middelen toegekend. Provincies...

 8. De staat van de ruimte 2010: de herschikking van stedelijk Nederland

  Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote...

 9. Verstedelijking in de stadsrandzone

  Het overgangsgebied tussen stad en platteland, de stadsrandzone, verstedelijkt steeds meer. De afgelopen twintig jaar kwamen de meeste nieuwe locaties voor wonen, werken en recreëren terecht in dit...

 10. Meer aandacht nodig voor stadsrandzones

  Het overgangsgebied tussen stad en platteland, de stadsrandzone, verstedelijkt steeds meer. De afgelopen twintig jaar kwamen de meeste nieuwe locaties voor wonen, werken en recreëren terecht in dit...