Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

118 resultaten
 1. De staat van de ruimte 2007

  Nederland verandert snel. Velen klagen over de verrommeling van het landschap. Het kabinet wil Nederland mooier maken. Dat zal alleen lukken als we bereid zijn om na te denken over nieuwe...

 2. Parkeerproblemen in woongebieden

  Betalen voor het gebruik van openbare parkeergelegenheden in woongebieden lijkt in de toekomst onontkoombaar. Niet alleen neemt de vraag naar parkeerruimte de komende decennia aanzienlijk toe, ook...

 3. Nederlands beleid voor milieu-innovatie

  Innovatie wordt vaak gezien als een middel om milieudoelen te bereiken. Milieudoelstellingen raken dan ook steeds verder geïntegreerd in het innovatiebeleid. Deze beleidsintegratie van milieu en...

 4. Stedelijke transformatie en grondeigendom

  De opgave om steeds meer woningen te bouwen binnen de stad en de stedelijke transformatie die daarmee gepaard gaat, is complex. Het realiseren van de transformatieopgave ligt voor een groot deel in...

 5. Toekomstig grotestedenbeleid moet gedifferentieerder en selectiever

  Een nationaal en lokaal beleid gericht op vermindering van de grootstedelijke problemen blijft zinvol; ook na 2009, wanneer het huidige grotestedenbeleid ten einde loopt. Wel is het beter de...

 6. Externe kosten van verkeer. Een vergelijking van milieu-, veiligheids- en congestiekosten

  Kanttekeningen vanuit onderzoek bij de relatief grote media- en beleidsaandacht voor congestie ten opzichte van de aandacht voor verkeersveiligheid en milieu. De omvang van de verschillende negatieve...

 7. Een Brusselse handreiking voor strategische geluidskartering

  Door de werkgroep " Assessment of Exposure to Noise " WG-AEN) wordt gewerkt aan een handboek dat praktische oplossingen moet gaan bieden voor alle aspecten van de geluidskartering en de...

 8. Druk op ruimte in de Randstad blijft komende decennia toenemen

  De druk op de ruimte in Nederland zal de komende decennia verder toenemen. Met name in de Randstad is dit het geval, als gevolg van een stijgende woningvraag, toenemende automobiliteit en...

 9. Transatlantic Market

  In het Transatlantic Market scenario is de economische groei ongeveer gelijk aan dat in het Global Economy scenario. De inkomensongelijkheid is groter dan in de andere scenario’s. Hierdoor zijn de...

 10. Transatlantic Market

  In het Transatlantic Market scenario is de economische groei ongeveer gelijk aan dat in het Global Economy scenario. De inkomensongelijkheid is groter dan in de andere scenario’s. Hierdoor zijn de...