Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

28 resultaten
 1. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 2. Omgevingsbeleid op een tweesprong

  De policy brief 'Omgevingsbeleid op een tweesprong' verkent de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context van het omgevingsbeleid. Deze verkenning mondt uit in aanbevelingen voor...

 3. Column Energie Actueel - Gluren bij de buren overzee

  Groot-Brittannië was het eerste Europese land waar een competitieve elektriciteitsmarkt werd geïntroduceerd. Na het Engelse voorbeeld in de jaren 80 volgde Europa. De laatste jaren is Engeland...

 4. Samen werken aan schoon water levert voordelen voor landbouw, drinkwaterwinning en natuur

  Drinkwaterbedrijf Brabant Water en agrariërs hebben laten zien dat het gebruik van gewasbeschermings-middelen omlaag kan, zónder oogstverlies. Eén van de maatregelen daarvoor is het verbeteren van ...

 5. Wereldwijde klimaateffecten - Risico’s en kansen voor Nederland

  Natuurrampen door weersextremen treden frequent op. Zo zijn er in het eerste decennium van de 21e eeuw wereldwijd 3.000 natuurrampen gerapporteerd door overstromingen, hittegolven, droogtes,...

 6. Natuurlijk Kapitaal Nederland: welke begrippen en concepten spelen een rol?

  Wat wordt verstaan onder de ‘waarde’ van ecosysteemdiensten? Hoe komt het dat het belang van natuurlijk kapitaal in besluitvorming niet altijd wordt meegewogen? Welke begrippen gebruiken mensen als...

 7. Roads from Rio+20

  Voldoende voedsel voor de hele wereldbevolking en tegelijkertijd de biodiversiteit in stand houden. Universele toegang tot moderne energiebronnen zonder verdergaande klimaatverandering en...

 8. Kleine kansen - grote gevolgen

  Nederland is een veilige delta en de kans op overstromingen is klein. Toch zijn in Nederland overstromingsrampen met vele duizenden slachtoffers niet uit te sluiten. De afgelopen twee jaar heeft...

 9. Veel kansen om aantallen slachtoffers bij overstromingen terug te dringen

  Er zijn concrete mogelijkheden om het aantal slachtoffers bij dijkdoorbraken en overstromingen in Nederland fors te beperken. Deze mogelijkheden worden in het waterveiligheidsbeleid nog nauwelijks...

 10. Roads from Rio+20: paden om duurzaamheidsdoelen te realiseren

  Voldoende voedsel voor de hele wereldbevolking en tegelijkertijd de biodiversiteit in stand houden. Universele toegang tot moderne energiebronnen zonder verdergaande klimaatverandering en...