Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

64 resultaten
 1. Jan Janse

  Onderzoeker / modelleur aquatische ecologie, biodiversiteit, waterbeheer. Projecten: GLOBIO; diverse mondiale assessments'; 'Protein puzzle', Ecological footprint. Zie verder CV.

 2. Discussiebijeenkomst 'Brede Welvaart in beleid en politiek'

  Het PBL organiseert in samenwerking met ESB een discussiebijeenkomst 'Brede Welvaart in beleid en politiek', met drie tafels waaraan prominente wetenschappers, beleidsmaker en politici...

 3. David Evers

 4. Meer ruimte voor natuur

  Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren hiervan. De nog...

 5. Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

  Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot...

 6. Nieuwe samenstelling Begeleidingscollege PBL

  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft vrijdag 1 juli 5 nieuwe leden benoemd voor het Begeleidingscollege PBL, en 3 leden herbenoemd van wie de benoemingstermijn was afgelopen.

 7. Hoe het werken in Nederland verandert

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteert op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR-2016-The Next Economy) het veranderende werklandschap van Nederland. Waar wonen en...

 8. Voedsel en natuurlijke hulpbronnen

  Willen we het voedselsysteem echt verduurzamen, dan is een geïntegreerde aanpak nodig gericht op bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Dat gaat dan verder dan de huidige veelheid van losse...

 9. PBL-symposium over stedelijke ongelijkheid: De verdeelde triomf

  Steden zijn belangrijk voor economische groei. De stad trekt als een magneet mensen en bedrijven aan. Men spreekt wel van de triomf van de stad. Maar profiteren wel alle steden en inwoners van deze...

 10. Contrasting changes in bird abundance and diversity (1971-2010)

  A large variety of measures and indicators is available to capture aspects of biodiversity change. Which are the most informative?