Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

27 resultaten
 1. De grote bijdrage van projecties van HFK emissies aan de stralingsforcering

  Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) kunnen bij ongewijzigd beleid in 2050 een broeikaseffect hebben dat overeenkomt met 14% van de mondiale CO 2 -emissies. HFK’s zijn sterke broeikasgassen, die steeds...

 2. Parijsakkoord en luchtvaart

  Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is...

 3. Blog Energiepodium - Energie het hart van klimaatbeleid

  Vorige week verscheen de eerste World Energy Outlook van het Internationaal Energie Agentschap die niet door de gepromoveerde huidige directeur Fatih Birol werd geredigeerd. De boodschap van de WEO...

 4. Onzekerheid over effect van subsidiemaatregelen is groot

  Op verzoek van het ministerie van Economisch Zaken onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 3 aspecten die verband houden met 2 regelingen om de verkoop van elektrische auto’s door...

 5. Onzekere stedelijke groei vereist adaptieve woningbouwstrategie

  De voortgaande bevolkings- en huishoudensgroei van de steden is op de lange termijn allerminst zeker. Dat vraagt om een adaptieve woningbouwstrategie en om een beleid dat zich niet alleen richt op...

 6. Ecosysteemdiensten in buitenlands beleid

  Buitenlandse pilots rondom nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen voor ecosysteemdiensten zijn nog schaars. Enkele pilots kunnen als inspiratie dienen voor de Nederlandse overheid. Zoals de...

 7. Corporaties en betaalrisico’s

  In de periode 2002-2012 is het aandeel huishoudens met een betaalrisico fors toegenomen tot 13% (de Groot e.a., 2014). Vooral in de huursector heeft een groot aandeel huishoudens te weinig inkomen...

 8. Natuurlijk Kapitaal Nederland: welke begrippen en concepten spelen een rol?

  Wat wordt verstaan onder de ‘waarde’ van ecosysteemdiensten? Hoe komt het dat het belang van natuurlijk kapitaal in besluitvorming niet altijd wordt meegewogen? Welke begrippen gebruiken mensen als...

 9. GLOBIO3

  in verhouding tot hun populatie in onverstoorde ecosystemen (Mean Species Abundance; MSA). Ga naar de ...
 10. Milieueffecten van verhoging autobelastingen uit Begrotingsakkoord 2014 verwaarloosbaar

  De milieuwinst van de verhoging van de autobelastingen uit de Begrotingsafspraken 2014 is verwaarloosbaar. Dit blijkt uit onderzoek dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) op verzoek van het...