Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

32 resultaten
 1. Rob Alkemade buitengewoon hoogleraar aan WUR

  PBL-collega Rob Alkemade (1960) is met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de WUR. Zijn leerstoel, ‘Global biodversity and ecosystem services modelling’, wordt...

 2. Monitor infrastructuur en Ruimte 2018: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL (...

 3. Opbrengsten uit milieubestemmingsheffingen op producten, afval en water

  wasmachines). Met ingang van 2013 verdwenen deze verwijderingsbijdragen op rijksniveau en werden ze vervangen ...
 4. Europese doelen voor lucht, klimaat en energie in 2030: gevolgen voor economie en emissies

  In deze studie verkent het PBL wat in 2030 de mogelijke economische gevolgen en effecten op emissies zijn van de aangescherpte Europese beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie.

 5. CO2-prijs en veilingopbrengsten in de Nationale Energieverkenning 2015

  De Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) brengt de ontwikkelingen van de Nederlandse energiehuishouding in beeld. Deze ontwikkelingen worden sterk beïnvloed door het Europese klimaat- en...

 6. Fosfaatrechten voor melkvee; een quickscan naar hun effecten op de leefomgeving en de sector

  In 2015 lijkt het landelijke fosfaatplafond te worden overschreden. Met fosfaatrechten is er een betere garantie dat dit plafond wordt gehandhaafd en neemt de milieudruk iets af. Melkveebedrijven...

 7. Bereikbaarheid verbeeld: Een complex begrip in infographics gevat

  Het PBL bracht in 2014 ‘Bereikbaarheid verbeeld’ uit. Een publicatie waarin het begrip bereikbaarheid aan de hand van 14 infographics werd uitgebeeld. De paper op deze pagina, geschreven voor het...

 8. Het belang van gedragseconomie in milieubeleid

  In de milieueconomie, en zeker in het milieu- en natuurbeleid, hebben de inzichten uit de gedragseconomie nog geen brede ingang gevonden. Daar figureert de homo economicus nog nadrukkelijk – zij...

 9. Kortetermijnramingsmodel voor het bezit en gebruik van personenauto’s in Nederland

  Dieselauto’s verdwijnen sneller uit het autopark dan benzineauto’s. Daarom werkt invoering van nieuwe technologie om emissies te reduceren in het dieselautopark sneller door dan in het...

 10. Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de NEa

  Nederland loopt voorop met de rapportage over de implementatie van de Europese brandstofkwaliteitsrichtlijn (Fuel Quality Directive – FQD); andere EU-landen als Duitsland, Engeland en Zweden hebben...