Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

25 resultaten
 1. Achtergrond bij de OESO Milieuverkenning tot 2030. Overzichten, details en methoden van modelmatige analyses

  Wanneer Brazilië, Rusland, India en China meedoen én wanneer er snel actie wordt ondernomen, heeft internationaal milieubeleid een kans van slagen. Serieus klimaatbeleid is in dat geval uitvoerbaar...

 2. Background report to the OECD Environmental Outlook to 2030. Overviews, details, and methodology of model-based analysis

  International environmental policy has a chance of succeeding if Brazil, Russia, India and China participate, and if swift action is taken. Then, serious climate policy will be affordable and...

 3. Aerosol; Cycle and Influence on the Radiation Balance MEasurement and MOdelling of the reduction of Radiation by Aerosol (MEMORA)

  Anthropogenic aerosols reflect solar radiation and therefore act as cooling agents. The perturbation ('forcing') of the radiation balance is so large that, according to estimates by IPCC...

 4. Ecotoxicologische Ernstig Risico Concentraties voor bodem, sediment en (grond)water: herziene voorstellen voor de eerste serie stoffen

  De Interventiewaarde voor bodem, sediment en grondwater is gebaseerd op een integratie van onafhankelijk afgeleide humaan toxicologische Ernstig Risico Concentraties of SRChuman en...

 5. Ecotoxicological Serious Risk Concentrations for soil, sediment and (ground)water: updated proposals for first series of compounds

  The Intervention Value for soil and groundwater is based on the integration of a separately derived human toxicological Serious Risk Concentration or SRChuman as well as an ecotoxicological Serious...