Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

12 resultaten
 1. Inleiding verstedelijking

  Een meerderheid van de Nederlanders woont en werkt in een stad, en het grootste deel van het land ligt in de invloedssfeer van een stad. In die zin kent Nederland een verstedelijkte samenleving. De...

 2. Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, eerste resultaten

  De planologische besluitvorming verloopt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in veel gevallen sneller dan onder de oude wet. Dat blijkt uit een eerste evaluatie door het Planbureau voor...

 3. Ruimte in debat 2006/04

  Wat doe je als je op zoek bent naar een zomerse vakantiebestemming, een tweedehands bakfiets of een goed boek? Tal van mensen surfen het internet af om te zien wat er te koop is en om de prijzen te...

 4. Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap

  In sommige gebieden in Nederland is de openheid van het landschap de afgelopen decennia flink afgenomen. Dit komt niet alleen door woningbouw. Ook de aanleg van nieuwe natuur en veranderingen...

 5. Regionale krimp en woningbouw

  In regio's waar het aantal huishoudens daalt, zoals Noord-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, moeten gemeenten de krimpopgave gezamenlijk oppakken. Stemmen zij hun bouw-, sloop- en...

 6. Achtergronden: Regionale woningmarktgebieden

  Wanneer maatregelen worden getroffen om de Nederlandse woningmarkt beter te laten functioneren, moet rekening worden gehouden met de regionale diversiteit van de woningmarkt: de problematiek is...

 7. Nationale landschappen

  Om de Nationale Landschappen op lange termijn te kunnen behouden en ontwikkelen is meer continuïteit in het (rijks)beleid noodzakelijk dan tot nu toe in Nederland het geval is. Het beschermen van...

 8. Nieuwbouw in beweging

  Het Vinex-beleid, dat erop gericht is de mobiliteit in te dammen, kan betrekkelijk succesvol genoemd worden. Ondanks reizen bewoners van nieuwbouwwijken relatief veel. Deze hoge mobiliteit is niet...

 9. Energie is ruimte

  Het Nederlandse ruimtelijk beleid moet nu al anticiperen op een grotere capaciteit aan windenergie dan de huidige beleidsdoelstelling voor 2020. Windenergie heeft in het wind­rijke Nederland als...

 10. Ruimte in debat 2003/06

  Braakliggende grond, paardenweitjes, maneges, parkeerterreintjes, caravanopslag, autosloperijen, puinhopen, half dichtgetimmerde en half bewoonde huizen, een schoolgebouw dat dienst doet als...