Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

32 resultaten
 1. Oratie Edwin Buitelaar Verstedelijking verklaard

  Op 15 mei 2019 hield Edwin Buitelaar zijn inaugurele rede bij de aanvaardiging van de door het PBL ingestelde leerstoel Land and Real Estate Development aan de Universiteit Utrecht.

 2. Wat te verwachten van de energieke samenleving?

  De gedachte dat maatschappelijke actoren zelf actief aan milieu- en leefomgevingsbeheer willen bijdragen heeft breed wortel geschoten bij de Nederlandse overheid. Daaraan gekoppeld leeft de...

 3. Landschap in maatschappelijke kosten-batenanalyses

  Bij besluitvorming over ingrijpende ruimtelijke investeringen worden maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) gehanteerd. De inbreng van landschapsexpertise hierin kan op twee manieren...

 4. Natuur en biodiversiteit

  Natuur onder spanning In het dichtbevolkte Nederland is de natuur niet overvloedig aanwezig. Door bevolkingsgroei en economische ontwikkeling is het landgebruik veranderd, denk aan...

 5. Enquête toont aan: Europeanen hebben breed natuurbeeld

  Volgens een recente enquête hebben Europeanen een breed natuurbeeld. Voor hen valt daar van alles onder: van oerbossen, roofvogels en moerassen, tot productiebossen, tuinplanten en grote akkers....

 6. EU natuurbeleid effectiever door meer aan te sluiten bij uiteenlopende perspectieven van mensen op natuur

  Het verlies van biodiversiteit in Europa is een belangrijk en hardnekkig probleem. Het vóórkomen van veel soorten zal naar verwachting verder dalen tussen nu en 2050. Het Europese beleid kan...

 7. Evaluatie City Deals

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden...

 8. Steden en Rijk kunnen nog meer leren van experimenten in City Deals

  Het PBL heeft het instrument City Deals geëvalueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties...

 9. Stimuleren van elektrisch rijden

  De waardering voor elektrische auto’s is de afgelopen 4 jaar toegenomen. Dat geldt voor zowel zakelijk rijders als particuliere autokopers. De consument raakt meer bekend en vertrouwd met...

 10. Verslag lezing Jason Shogren

  Verslag van de lezing die Jason Shogren op 2 juli 2015 hield voor de PBL Academie. Titel van zijn lezing: 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'.