Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

58 resultaten
 1. Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens

  De huidige mondiale inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen: ingrijpende en fundamentele maatschappelijke veranderingen zijn nodig om het...

 2. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 3. De toekomst van water en klimaat in beeld

  Hoe zien de watergerelateerde uitdagingen in de wereld eruit in 2050? Waar zal te veel, te weinig of te vies water een grotere rol gaan spelen? En wat betekenen een groeiende wereldbevolking en...

 4. Voorkomen van wereldwijde degradatie land en natuur draagt bij aan ons welbevinden

  Ons welbevinden staat onder druk door de wereldwijde degradatie van land en natuur. Alhoewel het tij nog te keren is, wordt gevreesd voor verdere achteruitgang in de komende decennia. Dat...

 5. Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?

  Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te...

 6. Meer ruimte voor natuur

  Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren hiervan. De nog...

 7. The new urban agenda - Kansen voor inclusieve en groene verstedelijking

  De New Urban Agenda van de Verenigde Naties erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De declaratie erkent echter ook dat het steden in...

 8. Divergentie op de kantorenmarkt

  Wanneer beleidsmakers de leegstand van kantoren actief willen verminderen, dan kan dat door nieuwbouw  te ontmoedigen en onttrekkingen te stimuleren. Volgens de PBL-studie Divergentie op de...

 9. Bevolking grote leeftijdsgroepen

  De ontwikkeling van de bevolking naar leeftijd laat grote verschillen zien tussen de leeftijdsgroepen. De bevolking op AOW-gerechtigde leeftijd neemt naar verwachting fors toe, terwijl de...

 10. Betere bemesting van grasland kan wereldwijd voedselvoorziening helpen verbeteren

  Als het beheer van graslanden wereldwijd sterk verbetert, kunnen graslanden een veel belangrijkere rol gaan spelen in de voedselproductie. Beter beheer voorkomt dat vee bijgevoerd moet worden met...